nieuws

Ondervoeding ziekenhuizen in kaart

Catering

Ondervoeding in ziekenhuizen wordt op de kaart gezet. Dat gebeurt door het project ‘Screening en behandeling van ondervoeding bij opname in de kliniek’ van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Die probeert al jarenlang aandacht te geven aan ondervoeding.

Ondervoeding ziekenhuizen in kaart

Dat gebeurde al in 2000 met de campagne ‘Wie beter eet, wordt sneller beter`, er werd zelfs een stuurgroep met dezelfde naam aan gekoppeld. Ondervoeding werd eind vorig jaar op de politieke agenda gezet, toen het ministerie van VWS toezegde het project van de stuurgroep te financieren. Het project vormt eigenlijk de pilotfase voor het grotere project `Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in Nederlandse ziekenhuizen`.

25 tot 40 procent is ondervoed
De behandeling van ondervoeding is hard nodig, want 25 tot 40% van de ziekenhuispatiënten kampt met ‘malnutricion’. Dit leidt tot traag herstel, een toenemende kans op complicaties en eventueel een vervroegd overlijden. Het zijn vooral chronisch zieken, ouderen en patiënten na een operatie, die aan ondervoeding lijden. Ook in de zorg lijden veel patiënten aan ondervoeding, 20-25 procent in de verpleeghuizen en 15-25 procent in de thuiszorg.

Slechts voor helft herkenning
In slechts de helft van de gevallen wordt ondervoeding op tijd herkend. Door het project moeten ziekenhuizen beter doordrongen zijn van de kans op ondervoeding. Er doen nu zes ziekenhuizen mee aan het project, waaronder het AMC in Amsterdam.

Reageer op dit artikel