nieuws

Protest tegen catering door gehandicapten

Catering

Het lijkt een prima initiatief, maar toch is er protest ontstaan. Niet iedereen is blij met de plannen om mensen met een verstandelijke beperking cateringwerkzaamheden te laten verrichten bij de Hanzehogeschool te Groningen.

Protest tegen catering door gehandicapten

De verstandelijk gehandicapten worden ingezet voor cateringwerkzaamheden, huishoudelijk werk en licht administratieve arbeid. Op deze manier wordt de maatschappelijke integratie van mensen met een verstandelijke beperking bevorderd, aldus de initiatiefnemers.

Maar op de website van het Dagblad van het Noorden is protest aangetekend. Bezwaarmakers zijn bang dat de verstandelijk gehandicapten de banen van andere mensen innemen. Vooral allochtonen zouden hiervan de dupe worden, zo wordt gemeld.

Diverse medewerkers van de school hebben evenwel laten weten dat er van banenverlies geen sprake is. De verstandelijk gehandicapten worden alleen ter ondersteuning ingezet. ‘Wij vinden het bovendien leuk om met ze te werken’, aldus een medewerkster.

Zie ook:
» Catering door gehandicapten succes

Reageer op dit artikel