nieuws

Samen werken aan verduurzaming

Catering

Vanaf 2013 werken boeren, tuinders, fabrikanten, supermarkten, catering en horeca onder de naam Alliantie Verduurzaming Voedsel met elkaar samen om de voedselketen te verduurzamen.

Samen werken aan verduurzaming

Vijf brancheorganisaties geven een doorstart aan het Platform Verduurzaming Voedsel, dat in 2009 met steun van de overheid het levenslicht zag en na 2012 ophoudt te bestaan. Door de krachten ook in de toekomst te bundelen, willen de partners verduurzaming verankeren in alle bedrijfsprocessen door de gehele keten, en de duurzame basisnorm voor voedselproductie steeds verder verhogen.

Secretaris-generaal Buijink van het ministerie van Economische Zaken nam vandaag het rapport ‘De Kracht van Ketensamenwerking’ met de resultaten van het Platform in ontvangst. Hij droeg deze ‘oogst’ van het Platform vervolgens aan de Alliantie over met de woorden: ‘In 2009 nam het ministerie het initiatief tot ketenbrede samenwerking in de voedselketen. Ik juich toe dat het bedrijfsleven nu het stokje overneemt voor verdere verduurzaming van de voedselketen.’

De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouworganisaties (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Van 2009 tot en met 2012 werkten deze brancheorganisaties met elkaar én met het ministerie van Economische Zaken (EZ) binnen het Platform Verduurzaming Voedsel. Meer informatie: www.verduurzamingvoedsel.nl

Reageer op dit artikel