nieuws

Middelbare scholen kiezen voor gezond

Catering

Steeds meer middelbare scholen kiezen voor een gezond assortiment in hun kantines. Onlangs hebben tien nieuwe partijen het Handvest ‘Gezonder Voedingsaanbod Scholen’ ondertekend. Met deze ondertekening laten de partijen zien dat ze zich, individueel en gezamenlijk, willen inzetten voor gezondere kantines in het Voortgezet Onderwijs (VO) en het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).

Middelbare scholen kiezen voor gezond

De cateraars die het handvest ondertekenden, verzorgen op ruim 35 procent van VO-locaties in Nederland de catering. Samen met de scholen werken zij nu stap voor stap aan een gezonder voedingsaanbod. Dit aanbod bestaat uit minimaal 75 procent basisproducten (zoals fruit, broodjes, salades) en maximaal 25 procent uit niet-basisvoedingsmiddelen (snoep, snacks).

Paul Rosenmöller, voorzitter Convenant Gezond Gewicht en ambassadeur JOGG. ‘Een gezonde omgeving, waar de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is, is belangrijk voor kinderen. De school is hierbij een essentiële factor, en heeft invloed. Maar de school kan het niet alleen. Daarom moeten alle partijen rond een school, landelijk en lokaal, de handen ineen slaan.’

Het Handvest ‘Gezonder voedingsaanbod op scholen’ werd gelanceerd op 7 december 2011 en is een initiatief van het Convenant Gezond Gewicht en het Voedingscentrum.

Reageer op dit artikel