nieuws

Vijf experts bundelen krachten in Vitaliteitsmonitor

Catering 5209

De overtuiging dat vitale medewerkers van groot belang zijn voor een succesvolle organisatie wint steeds meer terrein. Maar wil je hier echt mee aan de slag, dan moet je met meerdere partijen in zee. Voeding, beweging, maar ook geestelijke belastbaarheid, teamdynamiek en verbinding met de organisatie zijn factoren die van invloed zijn op hoe vitaal een medewerker is. Hutten, Welder, HR5, IVPP en Lifeguard ontwikkelden daarom de Vitaliteitsmonitor.

Vijf experts bundelen krachten in Vitaliteitsmonitor

De Vitaliteitsmonitor is een objectieve methode waarmee organisaties stapsgewijs hun vitaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen, evalueren en toetsen. In de samenwerking vullen de partners elkaar aan. De partijen hebben ieder hun eigen ervaring, achtergrond en expertise. Door de samenwerking kan een volledig programma aangeboden worden aan organisaties die willen investeren in vitale werknemers.

Succes komt voort uit vitale mensen

Maarten Schellekens van Hutten en Welder: ‘Er zijn tal van aspecten van invloed op de vitaliteit van mensen in een organisatie. Een fijne leider houdt je gemotiveerd, beweging maakt je productiever en een goed eetpatroon heeft impact op je concentratie. Met deze samenwerking hebben we een integrale methode ontwikkeld die heel praktisch toepasbaar is.’ De Vitaliteitsmonitor wil hiermee een fundamentele aanzet geven tot actie op het vlak van vitaliteit. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat succes voortkomt uit vitale mensen. Organisaties die werknemers in staat stellen meer empowered en betrokken te zijn, hebben bijvoorbeeld een 27% hoger rendement. Het is dan ook het doel van de Vitaliteitsmonitor om beleid rond vitaliteit strategisch te verankeren binnen organisaties.

Vitaliteitsmonitor begint bij individu

De Vitaliteitsmonitor gaat uit van een bottom-up benadering en begint bij het individu. Welke zaken kunnen georganiseerd worden om het beste uit de werknemer te halen? Daarbij hanteert de methode drie niveaus in de werkomgeving van medewerkers: het individu, het team en de organisatie. Aan deze drie niveaus zijn 18 factoren gekoppeld die samen een compleet beeld geven van de vitaliteit van de mensen in de organisatie. Aan de hand van de achttien factoren kunnen vijf stappen gezet worden naar een logisch, zinvol en meetbaar vitaliteitsbeleid. Schellekens: “Dat begint bij het opstellen van een visie op vitale medewerkers en loopt via een analyse naar de juiste interventies en het vitaliteitsteam dat moet zorgen borging van het vitaliteitsniveau van de organisatie.”

Gratis aan de slag

De basis van de Vitaliteitsmonitor is uitgewerkt in een praktisch boekje dat gratis beschikbaar wordt gesteld door de vijf partijen. Bedrijven die met vitaliteit aan de slag willen, kunnen via de website  eerst een quickscan doen. Ook deze is helemaal gratis. De quickscan bestaat uit vragen over alle achttien factoren. Na het invullen, ontvang je een overzicht in je mail over hoe goed jouw organisatie scoort. Hierna kun je zelf aan de slag gaan met het implementeren van een vitaliteitsbeleid met behulp van het zelfmanagementpakket. Hierbij ontvang je onder andere een aantal boekjes van De Vitaliteitsmonitor, een startpresentatie voor je collega’s, voorbeelden van ingevulde formulieren en krijg je een introductie door één van de experts.

 

Reageer op dit artikel