artikel

KHN waarschuwt dure overheid

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) overweegt z’n leden aan te zetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid als de overheid niet ophoudt de branche in een negatief daglicht te stellen als gevolg van prijsverhogingen. KHN denkt eraan de leden op te roepen de gemeentelijke en landelijk opgelegde prijsverhogingen niet langer te betalen.

KHN is de kritiek van de overheid over de prijsstelling in de horeca meer dan zat. Vorige week gaf minister Hans Hoogervorst van Financiën te kennen ernstig bezorgd te zijn over de hogere prijzen in de Nederlandse horeca. Naar aanleiding van een onderzoeksrapport van het Centraal Planbureau (CPB) stuurde hij een brief over de kwestie naar de Tweede Kamer. De minister liet weten KHN op het matje te zullen roepen om zich te verantwoorden over de gang van zaken.

KHN is op z’n zachtst gezegd ontstemd over de toon die Hoogervorst aanslaat en uitspraken die hij in de media over de horeca zou hebben gedaan. ‘Hij veroorzaakt onrustgevoelens bij de consument en dat lijkt me geen taak van de overheid’, zegt directeur Jeu Claes van KHN.Als de minister geen gas terugneemt, overweegt de organisatie de leden op te roepen prijsverhogingen van de overheid niet meer te betalen.

KHN is het overigens ook niet eens met een aantal punten uit het rapport van het Centraal Planbureau. Hoogervorst heeft zich volgens Claes niet aan de afspraak gehouden om de rapportage eerst met KHN te bespreken. De afspraak dat het CPB zich zou baseren op KHN-cijfers is ook niet nagekomen.Daardoor is in het rapport, stelt Claes, een veel te hoge winstmarge voor de horeca aangegeven.

Ook de opmerking van Hoogervorst richting Tweede Kamer dat de horeca zich onvoldoende heeft gehouden aan afspraken binnen het Nationaal Forum, snijdt volgens Claes geen hout. Binnen het Nationaal Forum werd afgesproken om bij de invoering van de euro terughoudend te zijn met het verhogen van de prijzen. De horecabranche had evenwel geen zitting in dat forum, aldus Claes.

Inclusief
KHN heeft inmiddels alle ruim 17.000 leden een miniposter gestuurd met de tekst ‘Onze prijzen zijn inclusief’. De poster is bedoeld om gasten inzicht te geven in de kosten van de horecaondernemer. Kosten die hij moet doorberekenen om het hoofd boven water te houden. Het betreft vooral uitgaven aan door de overheid verplichte instanties en regelingen, zoals BTW, arbodienst, Buma en Sena, hygiënecode, toeristenbelasting, portiersdiensten, risico-inventarisatie enzovoort.

Reageer op dit artikel