artikel

De terrasgast

Horeca

De focus binnen de horecabranche komt steeds meer te liggen op de bezoeker en zijn zoektocht naar beleving. Om met terrassen in te spelen op de vraag, hebben we de belangrijkste profielen van terrasbezoekers op een rij gezet en de kenmerken beschreven.

De terrasgast

Jongeren:

De leeftijd van deze groep is tussen de 15 en 27 jaar. De groep neemt de komende vijftien jaar gestaag in omvang toe. Echter, door een sterkere vergrijzing verandert de verhouding tussen jongeren en ouderen licht.

Besteding en bezoek

De jeugdige bezoeker heeft relatief veel te besteden. De groep tot 20 jaar heeft maandelijks €234m- te besteden, de groep 20-24 jaar zelfs €800,-. Frequent horecabezoek aan cafés, restaurants en discotheken neemt binnen deze groep echter al jaren af. Als oorzaken zien we de sterke opkomst van evenementen en bijbehorende forse stijging in bestedigingen, en de groei van de thuisconsumptie (het indrinken in keten en thuis).

Mysterie

De groep is zeer trendgevoelig en kan een conflicterende doelgroep vormen met de oudere gast. Veel aandacht voor multimediale toepassingen is noodzakelijk om deze groep te binden. Horeca is voornamelijk een meeting place, waarbij de locatie up to date moet blijven. Vooral spannende, mysterieuze of tijdelijke locaties zijn aantrekkelijk. Vanuit de evenementen zien we dat de invloed van muziek en dj’s is toegenomen. Ook zijn virtuele netwerken op het internet en zaken als sms-services binnen horecaconcepten geïntegreerd.

Senioren

Senioren zijn de 65-plussers. De vergrijzing van de samenleving wordt veroorzaakt doordat de baby-boom-generatie doorschuift naar de groep senioren. Daarbij neemt de levensverwachting toe. De jaren ’60 en ’70 kenden een drastische afname van geboorten en ook het huidig aantal geborenen per jaar daalt.

Wat dat betekent?

Op dit moment vormt deze groep 15 procent van de samenleving. Dit neemt toe tot 24 procent in 2040. Dan telt ons land naar verwachten 4.017.000 senioren, 1 op de 4 inwoners.We dienen dus sterk rekening te houden met deze groep.

Andere ‘oudjes’

De senioren van vandaag gedragen zich absoluut niet hetzelfde als de ouderen van morgen. De babyboomers zijn hedonistischer, zijn levensgenieters en energieke personen die een heel ander leven achter de rug hebben dan hun ‘voorgangers’. De nieuwe senioeren zijn wel degelijk horecabezoekers, vakantievierders en, heel belangrijk: genieters met geld. Ze hebben veel aandacht voor gezonde zaken en behoefte aan zelfontwikkeling.

Allochtonen

Sterke groei

De totale groep allochtonen (niet-westers en westers) maakt in 2006 19 procent uit van de Nederlandse bevolking (circa 3,1 miljoen personen) en zal in 2050 zijn toegenomen tot 25 procent (dan rond de 4,5 miljoen personen). De groep maakt een enorme vlucht, terwijl de autochtone bevolking afneemt.

Niet-westers

De vier grootste groepen binnen de niet-westerse groep zijn de Turken, Marokkane, Antillianen en Surinamers. De jongere groep niet-westerse allochtonen (15-24 jaar) maakt een snelle groei door en bereikt in 2030 een omvang van circa 360.000 personen. Zij vormen een relatief klein deel van de totale populatie. Met betrekking tot opleiding is dit een sterke en ambitieuze doelgroep, die tevens relatief veel ondernemende personen voortbrengt. In de grote steden zien we de opkomst van niet-westerse horecaconcepten die een hoog niveau aan kwaliteit en producten te bieden hebben.

Reageer op dit artikel