artikel

Fusie NCCK, NCK en NVK eindelijk rond

Horeca

In Hotel Figi te Zeist is dinsdag 17 april jl. het Koksgilde officieel aan de buitenwereld gepresenteerd. Het Koksgilde is het resultaat van de fusie tussen de NCCK (Nederlandse Club voor Chefkoks), de NCK (Nederlandse Club voor Koks) en de NVK (Nederlandse Vereniging van Voedings- en Keukendeskundigen en Restauratieve Dienstverleners). Het gilde is hiermee de grootste koksvereniging van Nederland geworden, met in totaal 1400 leden.

Fusie NCCK, NCK en NVK eindelijk rond

Het Koksgilde wil een vereniging zijn van en voor foodprofessionals in zowel horeca als instellingen. In Nederland houden zo’n 35.000 mensen zich beroepsmatig bezig met het bereiden van eten voor gasten en cliënten. Voor deze hele groep wil het Koksgilde spreekbuis en belangenbehartiger zijn.
Rob Munter, de president van het Koksgilde, spreekt van een historische doorbraak. ‘Traditioneel wordt een grote kloof verondersteld tussen koks in horeca en instellingen. Pogingen tot samenwerking zijn in het verleden op niets uitgelopen. We zien in deze tijd dat de beide disciplines sterk naar elkaar toe groeien. In instellingen is de trend dat de cliënt steeds meer op maat, zeg maar gerust à la carte, wil worden bediend. In de horeca moet juist steeds efficiënter worden gekookt. Door het samenbrengen van de knowhow uit beide richtingen ontstaan goede mogelijkheden om van elkaar te leren’.
Theo Pieper, de vice president van het Koksgilde voegt daar aan toe: ‘Eindelijk is nu een grote vereniging voor de foodprofessionals tot stand gekomen, die beter in staat zal zijn zaken te realiseren zoals invloed uitoefenen op onderwijs en opleidingen, de realisatie van praktijkgerichte vakdagen en last but not least goede afspraken met partners en sponsors. Uit de vele gesprekken die we al gevoerd hebben met deze laatsten blijkt duidelijk dat ook zij gecharmeerd zijn van een grote vereniging als het Koksgilde. Zo krijgen leden nu al vier vakbladen voor hun lidmaatschapsgeld, kunnen ze gratis deelnemen aan zo’n acht interessante landelijke vakdagen, krijgen ze gratis een handboek Koksgilde en ontvangen vier keer per jaar hun eigen verenigingsblad. Op deze manier maken we nu al onze slogan waar: leden krijgen meer dan waar voor hun lidmaatschapsgeld. En er zit nog veel meer in het vat.’ Wat dat is, laat Pieper nog even in het midden.

Het Koksgilde presenteerde tijdens de feestelijke bijeenkomst in Zeist ook zijn nieuwe logo. Er werd een door Harry Mercuur gemaakte taart aangerukt waarop het logo prominent afgebeeld stond. De officiële onthulling van het logo gebeurde door een wel zeer jonge kok in spe, de 11-jarige Christiaan Distel. Hij liet overigens weten dat het nog allerminst zeker was dat hij uiteindelijk professioneel kok zou worden. President Rob Munter stelde het nieuwe dagelijks bestuur voor en lichtte kort het beleid en de activiteiten van de club toe.
Het Koksgilde heeft gekozen voor een professioneel extern secretariaat, dat het bestuur ook beleidsmatig ondersteunt.

Reageer op dit artikel