artikel

Hoe doorbreek ik de routine?

Horeca

Ik loop al jaren tegen dezelfde knelpunten aan en los elke dag dezelfde problemen op. Hoe kan ik deze routine doorbreken? Probeer van een afstand naar uw bedrijfsvoering te kijken en kies voor een gestructureerde aanpak. Vraag anderen om advies.

Hoe doorbreek ik de routine?

Hoe zou het komen dat veel ondernemers er niet in slagen om van hun bedrijf een bloeiende onderneming te maken? Die vraag is vaak gesteld. Vele antwoorden zijn gegeven. Maar de kern van het probleem blijft dikwijls onbelicht. Veel ondernemers nemen niet de moeite om vanaf een afstand naar hun bedrijfsvoering te kijken. Ook vinden ze het niet nodig om anderen – organisaties, adviseurs, medewerkers of collega’s – om raad te vragen.

Ze zien de noodzaak er niet van in of vinden dat een zwaktebod. Volkomen ten onrechte. Niemand kan alles weten. Grote organisaties vallen ook terug op adviseurs. Gerenommeerde ondernemers kijken ook bij collega’s, lezen vakliteratuur en leggen werkbezoeken af. Waarom zou u niet gaan kijken bij innovatieve collega-bedrijven om daar frisse ideeën op te doen?

Doorvragen
Het kan ook verhelderend werken om eens wat verder door te vragen. De gast die zegt dat het goed was, zegt in feite niets. Vraag eens door. Wat was dan zo goed? Kan er misschien toch nog iets worden verbeterd?

Vraag kennissen en vrienden ook eens om – als mystery guests – uw bedrijf te bezoeken. Laat hen plus- en minpunten noteren. Een gesprek met een externe deskundige geeft wellicht nog meer duidelijkheid met betrekking tot verbeterpunten.

Uw eigen medewerkers kunnen ook een belangrijke inbreng hebben. Laat elke medewerker ieder werkoverleg ten minste één verbeterpunt voor het bedrijf aandragen. Bepaal wie verantwoordelijk is, en stel een eindtijd voor realisatie vast.

Analyse
Een volgende stap is dat u een analyse maakt van uw bedrijf en deze omzet in een plan van aanpak. Door het SCOA-model te hanteren is dat stapsgewijs mogelijk. De letters staan voor Situatie, Complicatie, Oplossing en Aanpak.Het volgende voorbeeld van een kleine partycateraar maakt duidelijk hoe u te werk zou kunnen gaan.

Situatie.
Een kleine partycateraar ziet de contractcatering, verzorgd door een grote contractcateraar, bij één van zijn vaste locaties verslechteren.

Complicatie.
De facilitair manager van de betreffende locatie vindt de communicatie met de contractcateraar slecht. Dit wordt veroorzaakt door de lange communicatielijnen (intern) bij de contractcateraar, die het assortiment niet snel genoeg afstemt op de veranderende wensen van de gebruikers.

Oplossing.
Het inschakelen van een innovatieve en kleine cateraar, die wel snel inspeelt op wensen.Aanpak. De partycateraar stelt een beheervoorstel op voor de contractcatering op de locatie. Door de kleinschaligheid van zijn bedrijf en zijn innovatieve ideeën wordt hem de opdracht gegund. Resultaat voor deze ondernemer: een vaste bron van inkomsten en een nieuwe uitdaging.

Toetsen

Ideeën sterven vaak in schoonheid omdat de realisatie als gevaarlijk en tijdrovend wordt ervaren. Toets ideeën eens op rustige momenten, als u alle tijd heeft. Mocht het niet lukken, dan is er geen man overboord. U kunt zonder gezichtsverlies weer overgaan tot de orde van de dag.

Reageer op dit artikel