artikel

Kroon Group rond aankoop Résidence André Dumont af

Horeca

“Kroon Group”, de onafhankelijke internationale projectontwikkelaar uit Zeist, Nederland, heeft onlangs de aankoop afgerond van de “Résidence André Dumont”, een gebouw gelegen aan de ‘Place du vingt Août’ te 4000 Luik, België. Tevens is de Kroon Group met nog twee hotelontwikkelingen bezig.

Kroon Group rond aankoop Résidence André Dumont af

Het gebouw in Luik zal gerenoveerd en herontwikkeld worden tot (zaken)hotel in het luxesegment, met 160 tot 180 kamers, elk met een oppervlakte van 25 tot 37 m², 30 tot 35 ondergrondse parkeerplaatsen (met daarnaast parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving), conferentiezalen, een patio, fitness en restaurant gelegenheden.

De herontwikkeling, die uitgevoerd zal worden in nauwe samenwerking met het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Luik, zal spoedig worden gestart. De planning voorziet dat de herontwikkeling van het gebouw volledig afgerond zal zijn tegen het einde van 2009/begin 2010 en samenloopt met de heraanleg, door de Stad Luik, van de ‘Place du vingt Août’ in een autoluwe groene voetgangerszone. De herontwikkeling door de Stad Luik van het nabijgelegen vroegere operagebouw tot het nieuwe ‘Grand Théatre’ van Luik, maakt eveneens deel uit van hetzelfde project. Kroon Group is momenteel in onderhandeling met een aantal internationale hotelgroepen met het oog op het afsluiten van een langere termijn huurcontract voor het gebouw. Het investeringsvolume ligt rond de 27 miljoen euro.

Verder is de Kroon Group in Nederland bezig met het uitwerken van een concept voor drijvende hotelkamers (zo’n 70 stuks) en een congres/conferentiecentrum (2500m2) bij het Experience Island/het Blauwe Meer in Loon op Zand. Gesprekken met diverse betrokken partijen, waaronder de Gemeente, zijn in volle gang.

Ook in Baarn, Nederland, liggen plannen klaar voor de ontwikkeling van een Hilton Garden Inn; dit Hotel, dat wordt ingestoken op een grootte van 150 kamers, zal begin 2011 in exploitatie moeten gaan.

Kroon Group is een onafhankelijke internationale projectontwikkelaar van Nederlandse origine. Kroon Group is werkzaam op het vlak van de ontwikkeling, de bouw en het investeren in vastgoed. Kroon Group is actief in Nederland, België en Centraal- en Oost Europa. Projecten worden ontwikkeld voor verschillende klanten in heel Europa, voor toekomstige eigenaars/investeerders en voor de eigen vastgoed portefeuille van de Kroon Group. Kroon Group werkt samen met verscheidene architecten, aannemers, banken en lokale overheden.

Reageer op dit artikel