artikel

Negen procent omzetstijging in eerste kwartaal

Horeca

De cateringbranche is de grote winnaar als het gaat om de omzetstijgingen in horeca en catering in het eerste kwartaal van 2001. De branche profiteert met 9 procent omzetstijging van de bezinning op kernactiviteiten die in het bedrijfsleven te zien is: er wordt meer uitbesteed.

Negen procent omzetstijging in eerste kwartaal

Met name de bedrijfscatering plukt hier derhalve de vruchten van. De omzetstijging in de gehele horecabranche bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 5 procent.

Prijsaanpassingen
Gestegen kosten veroorzaakt door het hogere BTW-tarief, vleesprijzen, energiekosten, loonkosten en andere vaste lasten noodzaken ondernemers in alle sectoren tot prijsaanpassingen. De prijsverhoging bij cafés en andere drankverstrekkers komt ongeveer overeen met een kwartje per consumptie van drie gulden. De fastfoodprijzen stegen gemiddeld met een kwartje per besteding van ƒ 5,50. Bij restaurants gaat het om een stijging van een gulden per ƒ 25,00. Deze prijsstijgingen komen overeen met de gemiddelde prijsstijgingen die de consument voor zijn dagelijkse boodschappen in de winkel tegenkomt. De volle effecten op de omzetontwikkeling als gevolg van de MKZ-crisis zullen pas in het tweede kwartaal duidelijk worden.

Concurrentie
De omzet in de fastfoodsector groeit evenals voorgaande kwartalen niet zo hard. Door concurrentie binnen en buiten de sector en als gevolg van schaalvergroting neemt het aantal cafetaria’s af. In de restaurantsector zijn niet alleen de bestedingen gegroeid maar ook het aantal bedrijven. Deze toegenomen concurrentie is van invloed op de gemiddelde omzetontwikkeling van met name de kleine restaurants en bistro’s. Het aantal bedrijven met een Oost-Aziatische en een Zuid-Europese keuken neemt het sterkst toe.

Hotellerie
De hotellerie tenslotte lijkt te profiteren van de behoefte die bij gezinnen bestaat aan extra korte vakanties. Doordat deze gezinnen meer bestedingsruimte hebben gekregen, staat vaker dan voorheen een hotel op de planning. Overigens blijft de algehele groeiafvlakking van de hotelomzetten nog steeds gelden. De recente conjunctuurdip in het bedrijfsleven lijkt hier echter weer niet van al te grote invloed op.

Reageer op dit artikel