artikel

Onderzoek: ‘meer succes met uniform

Horeca

Bedrijfskleding heeft een positief effect op het imago van (horeca)bedrijven. Dat concludeert het Britse concern voor bedrijfskleding Simon Jersey na uitgebreid consumentenonderzoek in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Maar liefst 91 procent van de ondervraagden gelooft dat een medewerker in uniform meer respect heeft voor de klant en zijn of haar wensen.

Onderzoek: ‘meer succes met uniform

Volgens Vib Jebson van Simon Jersey (jaaromzet dertig miljoen pond) is er een einde gekomen aan de informele trend en de flexibele dresscodes: ‘Er moet een punt komen waarop zo’n beleid nadelige gevolgen heeft voor de winstgevendheid.’ Het onderzoek van Simon Jersey maakt duidelijk hoezeer het investeren in bedrijfskleding een positief effect kan hebben op het imago en de prestaties van een bedrijf.
Bedrijfskleding heeft een grote invloed op de perceptie van de gast, die belangrijke waarden toekent aan bedrijven waar het personeel geüniformeerd is, zo blijkt uit het onderzoek. Maar liefst 88 procent van de ondervraagden oordeelt dat restaurants met geüniformeerd personeel meer service bieden dan restaurants waar personeelsleden in hun gewone kloffie lopen. 84 procent van de ondervraagden oordeelt dat restaurants ‘met een uniform’ vakkundiger personeel hebben. 81 procent vindt deze restaurants professioneler en gaat er vanuit dat de wijnkaart in deze bedrijven gevarieerder is dan de wijnkaart in zaken waar het personeel geen bedrijfskleding draagt.
Driekwart van de deelnemers aan het onderzoek meent verder dat restaurants met ‘aangekleed personeel’ populairder zijn en ruim veertig procent gaat er vanuit dat in deze bedrijven grotere porties worden geserveerd.

Schoner toilet
Maar geüniformeerd personeel schept nog meer verwachtingen. Tweederde van het publiek gaat er vanuit dat de restaurants in kwestie schonere toiletten en een schonere keuken hebben dan restaurants zonder dresscode voor het personeel.
Simon Jersey toog met de onderzoeksresultaten naar psychologe Donna Dawson. Zij bevestigt dat klanten uniformen koppelen aan een goede service. Een organisatie die zijn medewerkers goed kleedt, wordt geacht een bepaalde kwaliteitsstandaard te hebben en een product waarop het trots is.
Het uniform heeft overigens ook nogal wat impact op de drager zelf, vervolgt de psychologe: ‘De drager voelt zich meer gewaardeerd, wat leidt tot meer enthousiasme en zelfmotivatie. De klant profiteert van een betere service, wat leidt tot een grotere loyaliteit en dus meer winst.’
Jebson van Simon Jersey tot slot: ‘Een uniform maakt een bedrijf herkenbaar voor klanten en vormt voor de drager een onderdeel van zijn of haar werkidentiteit. Door andere kleren aan te trekken, neem je een nieuwe rol aan die gericht is op de zakelijke behoeften van een bedrijf.’

Reageer op dit artikel