artikel

Promotie

Horeca

Nederland is een echt evenementenland; u bent dus niet de enige die een activiteit organiseert. Zorg daarom voor goede, opvallende promotie. Zet meerdere instrumenten in en begin vooral op tijd!

Promotie

Tip 1

Maak een promotieplan. Verwerk hierin activiteiten, tijdspaden en namen van uitvoerenden. Bij kleine evenementen kan dat beperkt, bij grote uitgebreider.

Tip 2

Wijs binnen de organisatie een contactpersoon aan voor de pers. Zorg voor digitaal fotomateriaal in hoge resolutie.

Tip 83

Zoek een mediapartner, bijvoorbeeld een huis-aan-huis blad, regionale krant, regionale omroep of een op de doelgroep gerichte website.

Tip 4

Kondig het evenement via de eigen website aan zodra de datum definitief is. Mail de datum naar vaste gasten en bezoekers.

Tip 5

Begin circa vier maanden voor het evenement met actieve promotie: op uw website, met persberichten, in uw eigen bedrijf, in de directe omgeving.

Tip 6

Kies promotie-instrumenten die passen bij de doelgroep. Bij jong publiek kan hyves, sms en flyeren in winkelstraten goed werken.

Tip 7

Zorg dat u in de aanloop naar het evenement meerdere malen iets nieuws te melden hebt.

Tip 8

Zoek voor flyers, posters en banners op websites samenwerking met leveranciers.

Tip 9

Probeer één week voor het evenement een lokale, regionale of landelijke bekendheid in te schakelen die u evenement aanprijst in de pers.

Tip 10

Voor dance-evenementen kun u adresbestanden inhuren en uitnodigingen mailen.

Reageer op dit artikel