artikel

Wie is Toon Naber?

Horeca

Toon Naber is de nieuwe voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Wie is Toon Naber eigenlijk en wat wil hij? Een profiel van de nieuwe voorman van de branchevereniging.

Wie is Toon Naber?

Wie is Toon Naber?

Naber is sinds 2002 directeur en mede-eigenaar van Karel V in Utrecht. Een bedrijf met een jaaromzet van iets meer dan 10 miljoen euro. De drie jaar daarvoor stond hij als general manager op de loonlijst van Karel V. Geen ondernemer dus, wel is hij ondernemend, want hij bekleedde diverse functies bij Accor.

Naber heeft kennis van bedrijfsprocessen in individuele horecaondernemingen en ketens. In 1980 studeerde hij af aan de Hotelschool Maastricht. Mensen uit zijn directe omgeving noemen hem een sterke persoonlijkheid, een degelijke man en cijfermatig sterk onderlegd. Naber controleert graag processen, is sterk betrokken en heeft veel bestuurlijke ervaring op lokaal en regionaal niveau.

Wat wil Toon Naber?

Een heleboel, zo laat hij weten. Topambassadeur zijn voor de hele branche. Herkenbaar zijn en blijven voor alle sectoren. Rendementen herstellen. Overheid coachen. Op de barricaden staan, indien nodig. En een professionelere belangenbehartiging. Alles met meer scherpte, vernieuwd dossiermanagement en een betere communicatie.

Persoonlijk punt van zorg is meer balans krijgen in de regionale en sectorale indeling van KHN. ‘Sectoren moeten evenwichtiger in de vereniging hangen’, zegt Naber, wat zal betekenen dat sectoren meer dan alleen een adviserende stem moeten krijgen. Naber wil het allemaal.

Wat gaat Naber als eerste doen?

Zelf zegt hij direct een hoop te willen doen, maar Naber zal eerst gaan luisteren. Luisteren naar de sectoren, naar zijn voorganger en naar de directeur van het bedrijf. Luisteren om een goed beeld te krijgen van de situatie binnen KHN, een monsterorganisatie met sectoren, regio’s en lokale besturen. En met een bedrijf in Woerden, waar sinds een goed jaar een nieuwe directeur zit met een eigen aanpak.

Hoe moeilijk wordt de job met de huidige crisis en brandende maatschappelijke thema’s?

Verantwoord ondernemerschap wordt een groot goed de komende decennia. Naber zal er kort op moeten zitten met thema’s als alcoholmisbruik, obesitas, veiligheid, rookverbod en wetgeving vanuit Europa. Bij veel van deze thema’s zal het beschuldigende vingertje al snel wijzen richting horeca.

Snelle, adequate antwoorden zijn dan essentieel in het kader van imagobuilding. Hij zal verder meer moeten doen met ‘Woerden’ en werken aan profilering van het koppel Naber-Van der Grinten om zo beleid, visie en beïnvloeding te optimaliseren. Met als einddoel een beter klimaat scheppen voor de horecaondernemer.

Waarmee gaat Naber het moeilijk krijgen?

Met de vraag of het bedrijf of de vereniging leidend wordt in de agenda. Naber zal zich moeten laten zien om meer op één lijn te komen met de directie in Woerden, om zo het bedrijf meer in dienst te stellen van de leden en niet andersom. De wijze van communiceren zal lastig blijven. De achterban kan verdeeld reageren, denk aan het rookbeleid en de cao. Naber zal op die vlakken moeten ‘cohenniseren’.

Hij moet bruggen bouwen en lijmen, of accepteren dat de sectoren een meer zelfstandige koers varen. Daar komt bij dat Naber een hotelman is met culinaire interesses. Voor de bruine kroeg op de hoek of de op dit moment minst slecht draaiende sector fastservice, moet Naber van ver komen.

Is Naber de juiste man voor deze positie?

Daar lijkt het wel op, al ontbreekt het hem aan ervaring op landelijk niveau. Naber heeft geen netwerk in Den Haag en zal daarin fors moeten investeren. De twee à drie dagdelen per week die het voorzitterschap kosten, lijkt hij goed te kunnen invullen. De kinderen zijn het huis uit en zakelijk kan hij bij Karel V schuiven met taken en verantwoordelijkheden, zodat tijd vrij komt.

Zijn nadrukkelijke aanwezigheid bij meetings en vergaderingen en zijn kwaliteit om bruggen te bouwen, doen vermoeden dat Naber zich meer zal profileren dan de huidige voorzitter. Een voorwaarde, met een luide en brede achterban en belangrijke thema’s in het verschiet.

Reageer op dit artikel