artikel

Peeze helpt boeren in Ethiopië

Horeca 162

Met de Peeze Foundation steunt de Arnhemse koffiebrander sinds 2010 koffie- en theeprojecten in herkomstladen. Recent werden in Ethiopië innovaties doorgevoerd die niet alleen de boeren ondersteunen, maar ook de kwaliteit van koffie verbeteren.

Peeze helpt boeren in Ethiopië

Vanuit zijn eigen interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen zocht directeur Timmo Terpstra naar een manier om ook met zijn Arnhemse koffiebranderij Peeze impact te hebben. Die impact, zo redeneerde hij, moet vooral zichtbaar zijn in de oorspronglanden van zijn producten: koffie en thee.

Met bevriende zakenmensen die ervaring hebben met ‘corporate foundations’ kwam hij tot de conclusie dat de beste manier via een stichting was. Dus werd in 2010 de Peeze Foundation opgericht. ‘En dan echt hè, iedereen mag zich foundation noemen, dat maakt je nog geen stichting. Wij hebben een ANBI-registratie en de stichting staat los van Peeze.’

Volgens Terpstra doet zijn branderij al aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar hij miste de focus en een duidelijke structuur. Die biedt de Peeze Foundation volgens hem.

De volgende stap was de juiste projecten vinden. Daarbij hield Terpstra, die ook in het stichtingsbestuur zit, twee doelen voor ogen: de projecten moesten echt impact hebben en Peeze verbindt zich het liefst voor langere tijd aan een project. ‘Wij zijn goed in het leggen van verbindingen, tussen organisaties en tussen mensen. Dat kost tijd, en ook is de impact van een project hoger als een project langdurig is.’
Om projecten te vinden, ging de stichting om tafel met Efico, een wereldwijde verhandelaar van groene bonen die ook een grote stichting heeft en veel lokale projecten kent. Ook werden potentiële projecten bezocht. ‘Dat werkt toch het best: de mensen ter plekke in de ogen kijken. Op papier kan het heel anders overkomen dan de werkelijkheid. Zo bezochten we een project in Indonesië dat we wilden gaan steunen. Toen we daar waren, bleek veel niet te kloppen, dus daar zijn we niet mee begonnen.’

Ethiopië
Uiteindelijk is een project in Ethiopië gekozen, waar sinds 2012 wordt samengewerkt met de Ferro Coöperatie waar Peeze al veel bonen kocht. In Sri Lanka loopt een theeproject. Eind 2015 is een delegatie van Peeze naar Ethiopië gereisd om een aantal vernieuwingen te bekijken die daar bij de coöperatie met hulp van de stichting zijn gerealiseerd. Zo werd op één van de vier washing stations van Ferro een nieuwe ontpulper gebouwd, die 50 procent minder water gebruikt en 20 procent meer vruchtvlees van de bessen haalt. ‘Daarmee gaat de kwaliteit van het product dus ook omhoog en helpen we onszelf en onze klanten in Nederland er uiteindelijk ook mee.’

Ook werden hier nieuwe droogbedden geïntroduceerd. Traditioneel hebben de bedden houten palen, maar die rotten snel en moeten elk jaar vervangen worden. Daarvoor worden dan weer bomen gekapt. Nu zijn betonnen palen gebouwd, zoals dat in Zuid- en Midden-Amerika al langer gebeurt. Ook werden de bonen voorheen met jute of zelfs plastic afgedekt, wat de smaak van de koffie niet ten goede kwam. Bij Ferro zijn nu overkappingen boven de droogbedden gebouwd. ‘Het mooie is dat andere coöperaties komen kijken naar alle innovaties. Dat is voor Ferro ook goed: hun aanzien stijgt.’

De komende jaren gaat de Peeze Foundation ook op de andere drie washing stations deze innovaties doorvoeren. In totaal zijn bij Ferro zo’n 4800 boeren aangesloten.
De Peeze Foundation wil primair projecten steunen die het product koffie ten goede komen, maar daarnaast ook de omstandigheden in de regio van het project verbeteren. ‘We steken niet alleen geld in hardware, maar ook in kennis. En dan niet eens specifieke koffiekennis, maar algemene kennis.’ Zo investeert de stichting bijvoorbeeld ook in scholen in Ethiopië. ‘We zien in afgelegen gebieden een kennisgebrek. Als mensen beter geschoold zijn, groeit de welvaart. En, onze doelen indachtig, we doneren dan bijvoorbeeld niet nieuw meubilair voor de school. Dat is incidenteel. Nee, liever kopen we lesmiddelen, of – nog beter – leiden we docenten op.’

De Peeze Foundation heeft per jaar zo’n €30.000 tot €40.000 te besteden, zegt Terpstra. ‘Peeze legt 3 procent van het bedrijfsresultaat in, en daarnaast krijgen collega’s tijd om zich in te zetten voor de stichting. Maar ik vind de bedragen niet zo belangrijk. Het gaat om wat je ermee bereikt. Geld uitdelen is makkelijk. Ik kan die €40.000 in een middagje weggeven. Wij willen graag impact realiseren en dat is lastiger. Dat kost tijd, dat kost energie. Maar uiteindelijk is dat meer waard dan geld.’

Terpstra ziet uiteraard graag dat collegabranders zich ook inzetten voor projecten in de oorspronglanden. ‘En dat doen sommigen al. Ik weet dat Mocca d’Or een stichting heeft, Hesselink is er ook mee begonnen.’

Reageer op dit artikel