artikel

Wat verandert er vanaf 1 januari 2017?

Horeca 9411

Het aanbreken van een nieuw kalenderjaar staat niet alleen garant voor oliebollen en champagne; maar ook voor nieuwe wetten en regels die ingaan in het nieuwe jaar. Wat verandert er met ingang van het nieuwe jaar voor de horecaondernemer?

Wat verandert er vanaf 1 januari 2017?

Ook 2017 krijgt nieuwe regels, voorschriften en wetten. KHN zet het op een rij voor de horecaondernemer.

Afvalstoffenbelasting verhoogd
De afvalstoffenbelasting gaat omhoog van € 13,07 naar € 14,22 per ton. De heffing geldt straks voor zowel storten als verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, zijn vrij van belasting.

AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog
De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. De AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar in 2018, 67 jaar in 2021 en 67 jaar en 3 maanden in 2022.

Arbodiensten en bedrijfsartsen: klachtenregeling
Straks zorgen arbodiensten en bedrijfsartsen voor een onafhankelijke klachtenregeling. Als werkgever moet u een contract afsluiten waarin deze en eventueel aanvullende afspraken zijn vastgelegd.

Arboregels bij ziekte
Heeft u een zieke medewerker? Vanaf 2017 heeft uw medewerker het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt uw medewerker over het oordeel? Dan mag hij een second opinion aanvragen. Uw arbodienst moet dan faciliteren.

Arbeidsvoorwaardenreglement
De inflatie die het AVR volgt is 0,4%. De loontabel voor vakkrachten wordt per 1 januari 2017 met 0,4% verhoogd. De branche heeft nog steeds geen cao, wel heeft KHN het Arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld en ook aangepast.

Brandveilig gebruik overige plaatsen
Zoals het er nu uitziet komen er op 1 juli 2017 landelijke, uniforme regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De vernieuwde regels gaan gelden voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen (zoals evenementen in partytenten of op festivalterreinen). Nu zijn deze regels nog opgenomen in gemeentelijke verordeningen.

Lage Inkomensvoordeel (LIV)
Er komt een nieuw systeem van loonkostenvoordelen. Nieuwe premiekortingen voor werkgevers maken het eenvoudiger om ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Daarnaast maakt het lage-inkomensvoordeel (LIV) het straks goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 120% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag zonder dat de werknemer salaris inlevert. Vanaf juli 2017 komt met het wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl) ook een compensatie voor hogere wettelijke minimumjeugdlonen. De uitkeringen over 2017 volgen medio 2018.

Loon betalen: Wet aanpak schijnconstructies
U bent verplicht om ten minste het netto wettelijke minimumloon voor de werknemer giraal over te maken. Meer info: Vanaf 1 januari 2017 is het verboden andere dan de wettelijke inhoudingen te doen.

Middelenonderzoek geweldplegers
Met deze wet heeft de politie vanaf 1 januari 2017 de bevoegdheid om geweldplegers te laten blazen (of andere testen af te nemen) om vast te stellen of alcohol of andere middelen zijn gebruikt. Die informatie kan worden gebruikt in een strafproces zodat zwaardere straffen kunnen worden geëist zoals een alcoholverbod of een locatieverbod.

shutterstock_405694717

Minimumloon per 1 januari 2017
Per 1 januari 2017 wijzigen de bedragen van het wettelijk minimumloon en de bedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid (loongroep 1 en leerlingen). Ook de loontabellen voor vakkrachten wijzigen. Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder gaat omhoog naar € 1.551,60 per maand.

Download: Loontabellen 2017

Omgevingsvergunning
De nieuwe Wet natuurbescherming voegt de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet samen. Dit betekent dat er voor eenvoudige activiteiten (zoals reguliere onderhoudswerkzaamheden) een meldplicht geldt. Voor activiteiten waar een omgevingsvergunning nodig blijft, moet deze binnen 13 weken worden afgegeven.

Pensioen: niet meer in eigen beheer
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en heeft u in uw eigen onderneming pensioen opgebouwd? Dit kan straks niet meer. U krijgt wel de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen om zo in eigen beheer opgebouwd vermogen vrij te maken. Als u dit niet doet dan kunt u de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten omzetten in een oudedagsverplichting. De wetgeving is op het laatste moment aangehouden om mazen in die wet te dichten. De behandeling wordt in het voorjaar 2017 voortgezet.

Pensioenfonds Horeca en Catering
De regeling van het horecafonds volgt vanaf 1 januari 2017 de opbouw tot maximaal 67 jaar. Dit is nu nog 65 jaar. Het gevolg is dat werknemers wat meer pensioen gaan opbouwen. De premie verandert niet.

Werkgeverslasten sector horeca algemeen
De totale werkgeverslasten nemen gemiddeld 0,6%-punt af. Dat komt vooral door een lagere sectorpremie WW voor horeca algemeen (sector 33).
Kijk voor een overzicht van alle wetswijzigingen per 1 januari 2017 op Ondernemersplein.nl.

Reageer op dit artikel