nieuws

Brandveiligheid laat te wensen over

Horeca

Binnen horecabedrijven moet een cultuuromslag komen over de brandveiligheid. Werkgevers en werknemers hebben nu te weinig aandacht voor de brandveiligheid in cafe’s, hotels en restaurants. Dat zei bestuurder B. Francooy van de FNV Horecabond donderdag.

Uit een onderzoek van de bond onder ruim 1400 leden blijkt dat de brandveiligheid bij horecabedrijven sterk te wensen overlaat. Veel horecabedrijven hebben wel de nodige voorzieningen, zoals nooduitgangen of brandblussers, getroffen, maar het personeel weet vaak niet of nauwelijks hoe te handelen bij brand.
De FNV Horecabond hield het onderzoek ruim een maand na de cafébrand in Volendam op Nieuwjaarsnacht. Van een schokeffect onder personeel en bedrijven is sinds de ramp nauwelijks sprake, meent Francooy. Ongeveer de helft van de ondervraagden stelt dat binnen hun bedrijf weinig aandacht voor de brandveiligheid is. Slechts 17 procent van deze groep zegt dat na de brand in Volendam de brandveiligheid alsnog is verbeterd.
,,Ik denk niet dat er sprake is van onwil, maar eerder van nonchalanche. De eerste aandacht van het personeel gaat uit naar de klanten”, zegt Francooy. Brandpreventie valt echter ook onder de dienstverlening, vindt hij. Bovendien gaat het óók om de veiligheid van werknemers. ,,Hier schort het nogal eens aan.”
Slechts 14 procent van de ondervraagden zegt wel eens een brandoefening te hebben meegemaakt. Een derde van deze oefeningen had langer dan een jaar geleden plaats. ,,Juist in de horeca, waar het personeelsverloop zo groot is, moet je als ondernemer regelmatig je personeel instructies geven. Hoe kun je verwachten dat je personeel weet wat ze te wachten staat bij een brand, als ze nooit een oefening houden?”
De FNV-bestuurder pleit ervoor dat bedrijven een lijst opstellen van de aanwezige brandvoorzieningen en deze regelmatig door hun werknemers laten controleren. Hij wijst op vrije doorgang naar de nooduitgangen werkende brandblussers. ,,Nu behoort de controle op brandveiligheid niet tot het takenpakket van de werknemer.”
Volgens de vakbondsbestuurder moet de ondernemingsraad erop toezien dat werkgevers en werknemers regelmatig de voorzieningen controleren. Bij kleinere bedrijven, waar geen OR of personeelsvertegenwoordiging bestaat, wil Francooy dat de Arbeidsinspectie strenger optreedt. ,,Brandveiligheid is onderdeel van de arbeidsomstandigheden”, vindt hij. ,,De controle hierop is, al jaren, een taak van de Arbeidsinspectie.”
Uit gesprekken met de Arbeidsinspectie heeft Francooy begrepen dat deze dienst controle op de brandveiligheid niet als primaire taak beschouwt. ,,Bovendien hebben ze niet genoeg mensen.” De FNV Horecabond gaat dit probleem aankaarten bij het ministerie van Sociale Zaken.”

Reageer op dit artikel