nieuws

Schelpdiervissers willen zekerheid

Horeca

De vissers op mosselen, kokkels en oesters willen meer zekerheid over hun toekomst. Ze hebben staatssecretaris Faber (Natuurbeheer) gevraagd ook na 2003 te mogen blijven vissen. Zij willen niet wachten op de geplande beoordeling door Faber in 2003. De vissers hebben woensdag een petitie overhandigd aan Faber.

De visserij, vooral in de Waddenzee, krijgt veel kritiek van natuurbeschermers. Die menen dat de vissers de zeebodem te veel omwoelen; bovendien zouden de schelpen bestemd zijn voor vogels. Faber heeft aangekondigd de visserij in 2003 te evalueren.

De schelpdiervissers hebben woensdag voorgesteld tussen 2003 en 2007 meer rekening te houden met de natuur. Daartoe willen zij meer overleg met de natuurclubs. De overheid moet dan vastleggen waar, hoe, wanneer en hoeveel wordt gevist. De Vogelbescherming stelt in een reactie niet met de vissers te willen overleggen. Eerst moeten de mosselbanken geheel zijn hersteld. Ook moet de kokkelvangst worden verboden, vindt de organisatie.

Reageer op dit artikel