nieuws

‘Snelle vergoeding MKZ-schade gewenst

Horeca

Het kabinet moet snel werk maken van een vergoeding voor niet-agrarische bedrijven die schade hebben ondervonden van de MKZ-crisis. Ondernemersorganisatie VNO-NCW dreigt naar de rechter te stappen als Den Haag niet op korte termijn met een schaderegeling komt.

‘Het kabinet opereert te traag en biedt onvoldoende compensatie’, stelt VNO-NCW in een persbericht. De ondernemersclub verwijt de overheid gemaakte afspraken niet na te komen. De sectoren waarvoor de organisatie opkomt zijn horeca, transport, voedingsmiddelen, slachterijen, toerisme en recreatie.

Het kabinet heeft nog niet gereageerd op een brief die VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland op 23 mei hebben verzonden. De niet-agrarische bedrijven stellen de overheid aansprakelijk voor de schade door het 10 jaar geleden ingezette non-vaccinatiebeleid. ‘Wij voelen ons onevenredig benadeeld door iets waaraan wij part noch deel hebben gehad’, aldus het persbericht.

Snelle maatregelen zijn nodig, omdat volgens VNO-NCW een aantal bedrijven het water aan de lippen staat. Zo willen de ondernemers de instelling van een noodfonds en een promotiefonds voor herstel van vertrouwen in de toeristen- en exportsector. Ook moet er een meldpunt komen voor getroffen bedrijven.

Het Centraal Planbureau heeft de totale MKZ-schade geschat op drie miljard gulden. Het merendeel van de schade wordt geleden door het niet-agrarische bedrijfsleven. Op dit moment is er niet meer dan een aanzet tot een noodfonds, waarin nog slechts 25 miljoen gulden rijksgeld zit. De rijksbijdrage loopt op naar zestig miljoen gulden als provincies en bedrijfsleven samen 35 miljoen gulden storten.

Reageer op dit artikel