nieuws

Minder aardappels en meer graan in 2001

Horeca

Er zijn in 2001 minder aardappels geteeld. In vergelijking met vorig jaar nam het areaal met 6 procent af tot 170.000 hectare. De graanoogst daarentegen zit in de lift. Het areaal is met 3 procent gegroeid en de opbrengst gestegen met 5 procent tot 1,6 miljard kilo.

Dat blijkt uit de jaarlijkse landbouwtelling, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft uitgebracht. De oppervlakte consumptieaardappelen is volgens voorlopige cijfers van het CBS met 10 procent gedaald. Ook het areaal pootaardappelen en aardappelen voor de zetmeelindustrie nam af. Oorzaak is volgens een woordvoerder van het CBD de lage aardappelprijs.
Onder meer door die lage prijs schakelen boeren over op graan. Het CBS meldt dat het areaal zomergerst met 62.000 hectare groter is dan ooit. De opbrengst stijgt van bijna 270 miljoen kilo naar ruim 400 miljoen kilo. Ook wordt meer maïs verbouwd. Het oppervlakte suikerbieten blijft ongeveer gelijk, evenals het areaal zaai-uien.

Reageer op dit artikel