nieuws

‘Werf allochtoon personeel in moskee

Horeca

De kans om met succes aan goed allochtoon personeel te komen is groter als de werkgever werft in moskeeën, koffiehuizen, buurthuizen en op culturele manifestaties.

De suggestie om verder te kijken dan de traditionele wervingskanalen staat in het pas verschenen boekje Krachtig Ondernemen met Minderheden (KOM). De uitgave is een weerslag van ervaringen die zijn opgedaan tijdens een pilotproject in Amsterdam waarbij meer dan vijftig langdurig werkloze allochtonen aan een baan in de horeca werden geholpen. Het betrof een initiatief van Koninklijk Horeca Nederland, de gemeente Amsterdam, de Arbeidsvoorziening Amsterdam en SEC-training & Opleiding.

Het boekje biedt handvatten voor het werven, selecteren, scholen en omgaan met allochtoon personeel. Behalve het aanboren van onorthodoxe wervingskanalen adviseren de schrijvers om het aanwezige personeel nauw te betrekken bij de werving en selectie van allochtone collega’s. Dat verhoogt namelijk het draagvlak voor multicultureel personeelsbeleid. Het boekje Krachtig Ondernemen met Minderheden is gratis verkrijgbaar bij Adviesbureau Sovov bv in Wijk bij Duurstede. Telefoon: (0343) 57 90 80

Reageer op dit artikel