nieuws

‘De overheid moet bijspringen

Horeca

‘De MKZ-crisis heeft niet alleen de agrarische sector getroffen. Ook de partywereld heeft een gevoelige klap gehad.’ Dat zegt een teleurgestelde Anton van Soest, directeur van AVS Partyrent uit het Geldsers Ochten in het in de regio Arnhem verschijnende blad De Ondernemer.

Anton van Soest levert met zijn bedrijf AVS Partyrent alle mogelijke inrichtingen en benodigdheden voor horeca en catering. Zijn bedrijf kreeg vooral een tik door afgeblazen evenementen, feesten en partijen. Zoals de motorcross in Rhenen op Hemelvaartsdag, de Bloesemtocht van Geldermalsen en Olympia’s Tour. Van Soest: ‘Maar vooral op de Veluwe, waar wij veel bedrijfsfeesten en open dagen verzorgen, hebben wij veel schade geleden’. Van Soest schat zijn verlies op ongeveer een ton, op een totale jaarlijkse verhuuromzet van 1,5 miljoen gulden.Een nota sturen voor annulering? ‘Dat doe je niet’, zegt hij. ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik ben van mening dat de overheid eigenlijk zou moeten bijspringen. Zoveel bedrijven uit het mkb hebben onder de MKZ-crisis geleden, dat je best van een nationaal economisch belang kunt spreken.’ Van Soest heeft ondertussen de Kamer van Koophandel in de arm genomen om te trachten enigerlei vorm van schadevergoeding van Den Haag los te krijgen.

Reageer op dit artikel