nieuws

Kritische blik op goodwill

Horeca

Het bedrijfschap Horeca en Catering geeft een brochure uit die helpt bij de waardebepaling van een horecabedrijf. In de brochure ‘Goodwill en waardebepaling horecabedrijven’ worden de meest voorkomende methoden van waardebepaling toegelicht en voorzien van rekenvoorbeelden.

Jaarlijks wisselt 15 procent van de horecabedrijven van eigenaar. Er worden soms forse bedragen aan goodwill gevraagd en betaald zonder dat er sprake is van een goede cijfermatige en bedrijfseconomische onderbouwing. De brochure biedt aspirant-kopers van een horecabedrijf duidelijke aanknopingspunten om structuur te brengen in het koopproces. Bovendien worden criteria die een rol spelen bij de waardebepaling geobjectiveerd. (www.bedr-horeca.nl)

Reageer op dit artikel