nieuws

Nieuwe hygiënecode contractcatering

Horeca

In de eerste week van november zette de minister van VWS haar handtekening onder de nieuwe hygiënecode voor de contractcatering. De nieuwe hygiënecode is door evaluatie van de voorgaande code, die dateert van juni ’96, tot stand gekomen.

Het belangrijkste verschil met de vorige versie is dat de huidige meer procesmatig van opzet is. Men kan nu per processtap (bijvoorbeeld bereiding of opslag) zien wat de regels zijn. Verder schenkt de nieuwe code meer aandacht aan de persoonlijke hygiëne. Ook nieuw is de specifieke aandacht voor diverse typen automaten en voor biertapinstallaties en winkelconcepten. De regels voor de uitgifte van ongekoelde producten zijn verduidelijkt en aangescherpt, op basis van recente wetgeving.

Verder is nieuw, dat de code nu ook beschikt over een groot aantal richtwaarden die gebruikt kunnen worden bij bacteriologische controles. Met die microbiologische richtwaarden vervult de Veneca naar eigen zeggen een voortrekkersrol in voedselland. De gebruikswaarde van de code is verder ook verhoogd door het integraal meenemen van voorbeeldformulieren, overzichten (bijvoorbeeld temperatuurtips), inkoopvoorwaarden, HACCP-formulieren en een kader voor een schoonmaakplan.

Reageer op dit artikel