nieuws

Eric Uijen nieuwe directeur Pensioenfonds Horeca & Catering

Horeca

Met ingang van 1 juli 2002 wordt mr. Eric Uijen (1959) benoemd tot directeur van het Pensioenfonds Horeca & Catering.

Mr. Eric Uijen, nu nog als directeur verbonden aan Deloitte & Touche, is voor medewerkers en bestuurders geen onbekende. Hij was op interim-basis al ruim twee jaar werkzaam als ambtelijk secretaris.

Zijn aanstelling tot directeur komt voort uit verdergaande ontwikkelingen bij het pensioenfonds en de vereiste efficiency bij de aansturing van vermogensbeheerders en uitvoeringsorganisaties. Het pensioenfonds kent door nieuwe regelingen voor vroegpensioen en arbeidsongeschiktheid een snelle vermogensgroei. Ook vragen de administraties van de door het fonds uitgevoerde regelingen een meer doelmatige en klantgerichte uitvoering.

Het fonds telt 450.000 deelnemers die werkzaam zijn (geweest) bij circa 33.000 werkgevers in de horeca en catering. Aan premies wordt jaarlijks een bedrijf van € 170 miljoen geïnd. In 2001 werd een bedrag van € 10,2 miljoen uitgekeerd aan gepensioneerden en nabestaanden. Het vermogen van het pensioenfonds bedroeg eind 2001 circa € 1,2 miljard

Reageer op dit artikel