nieuws

NLTO: Aardappeloogst in gevaar

Horeca

Het oppervlaktewater in en ten noorden van het Van Harinxmakanaal is besmet met de bruinrotbacterie. Die kan een ernstige aardappelziekte veroorzaken.

De noordelijke boerenorganisatie NLTO waarschuwt akkerbouwers in de omgeving geen oppervlaktewater op hun land te gebruiken voor zover dat op hun terrein niet al verboden is.

De bacterie is ontdekt door de Plantenziektenkundige Dienst van het ministerie van Landbouw. De watermonsters zijn genomen in het Van Harinxmakanaal over het gehele traject tussen Leeuwarden en Harlingen. Ook is onderzoek gedaan in de Dongjumervaart/Tzummarumervaart in het traject Franeker, Dongjum en Tzummarum. Verder is gekeken in de Ried, van Dongjum tot Ried. Alle monsters bleken besmet. Nader onderzoek moet uitwijzen of de bacterie ook verderop voorkomt.

Reageer op dit artikel