nieuws

Merendeel horecaondernemers Terschelling in de fout

Horeca

Ruim zestig procent van de ondernemers op Terschelling overtreedt de Drank- en Horecawet. Dat blijkt uit een grootscheepse controleactie van de Keuringsdienst van Waren afgelopen weekeinde. De overtredingen varieerden van het schenken van sterke drank aan jongeren onder de achttien jaar tot de verkoop van sterke drank in een supermarkt en het hebben van een onvolledige vergunning.

Van de tachtig bezochte ondernemers ontvingen vier een procesverbaal en 45 een schriftelijke waarschuwing. In geval van een procesverbaal kan de boete oplopen tot 11.250 euro. Het Openbaar Ministerie bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete. Het viel de Keuringsdienst op dat het afgelopen weekeinde het merendeel van de alcoholverstrekkers op het waddeneiland wel naar een legitimatie vroeg. Dat in tegenstelling tot eerdere observaties.

Twee weken geleden vond op Texel een soortgelijke actie plaats. Daar ontdekte de dienst dat zo’n 64 procent van de ondernemers in overtreding was. Ze maakte twaalf procesverbalen op en deelde 58 waarschuwingen uit. De Keuringsdienst kondigde aan in de zomermaanden intensief te blijven controleren op de naleving van de Drank- en Horecawet.

Burgemeester J. van Beukering-Dijk van Terschelling zegt blij te zijn met de controleactie op haar eiland. ‘Ondernemers komen nu massaal naar het gemeentehuis om hun vergunning aan te passen’, aldus de burgemeester. De gemeente controleerde dit zelf niet omdat zij eerder de prioriteit aan controle op brandveiligheid gaven.

De burgemeester is wel zeer bezorgd over het alcoholgebruik van vooral jonge kinderen op het eiland. Zij merkt op dat steeds meer jongeren alleen op vakantie gaan met veel geld om daar sterke drank van te kopen. ‘Dit soort zaken kan ik als burgemeester niet voorkomen, maar ik maak me er wel zorgen over’. Zo zijn twee weken geleden nog jonge meisjes met alcoholvergiftiging naar de vaste wal gebracht. ‘Later bleek dat deze meisjes met hun ouders op de camping stonden. Wat moet je daar dan nog tegen doen?’

Reageer op dit artikel