nieuws

Gemeente Leiden helpt horeca vooruit

Horeca

De gemeente Leiden heeft een horecaloket in gebruik genomen, waarin alle horecabeleidszaken samenkomen. De afdeling Leiden van Koninklijk Horeca Nederland is verheugd met dit servicepunt. Voorzitter Richard van Leeuwen vindt het “een grote stap voorwaarts in de professionalisering van het horecabeleid in de gemeente Leiden. Hiermee komt er een einde aan de huidige verbrokkelde structuur op dit gebied.” Daarnaast stelt de gemeente Leiden een evenementenstimulator aan.

Het horecaloket wordt geleid door een horecacoördinator, die een sturende rol in het op verschillende afdelingen binnen de gemeente ontwikkelde horecabeleid krijgt. Ook overlegt hij met de lokale horeca en heeft hij te maken met het veiligheidsbeleid. Door deze aanpak wordt aan het begrip veilig uitgaan extra inhoud gegeven. In het nieuwe horecabeleid wordt sterk de nadruk gelegd op de positieve waarden van de horeca voor de stad, die veel gezelligheid brengt en zorgt voor werkgelegenheid.

Het college van B&W besloten om een evenementenstimulator aan te stellen om het imago van Leiden als bruisende stad regionaal en nationaal beter te verbeteren. Deze evenementenstimulator, die voor een periode van twee jaar bij de gemeente gaat werken, beschikt over een eigen fonds. De taak van de evenementenstimulator is om een visie op te bouwen en vorm en inhoud te geven aan het evenementenbeleid. Bovendien heeft de stimulator een coördinerende taak tussen de diverse instellingen binnen en buiten de gemeente, die zich met het initiëren van evenementen bezig houden.

De uitgangspositie voor het stimuleren van evenementen is in Leiden gunstig, omdat:

 • de culturele infrastructuur de laatste jaren op orde is gebracht;
 • de historische binnenstad in toeristisch opzicht zeer aantrekkelijk is;
 • er een universiteit aanwezig is met (inter)nationale uitstraling en naamsbekendheid;
 • de regelgeving voor de organisatie van evenementen inmiddels op een professionele manier is vormgegeven, waardoor organisatoren precies weten waar ze aan toe zijn.
 • Tot nog toe ontbrak het vooral aan structuur in het evenementenbeleid. Teveel evenementen vonden op ad hoc basis plaats, waardoor na afloop alle opgebouwde kennis en ervaring weer verloren ging. De evenementenstimulator brengt structuur aan en vernieuwt de komende jaren de samenwerking met andere partijen, door o.a. nieuwe evenementen te (laten) organiseren of deze naar Leiden te halen. Voorwaarde is uiteraard dat deze evenementen passen bij het karakter en de dynamiek van de stad.

  Zowel het horecaloket als de evenementenstimulator worden met gejuich begroet door de afdeling Leiden van Koninklijk Horeca Nederland. Nu kunnen tegenstrijdigheden in de regelgeving opgelost worden. ‘We krijgen eindelijk een vast aanspreekpunt, een publiekprivaat partnerschap,’ aldus Richard van Leeuwen. ‘Daarnaast hopen we op een soepele samenwerking.’ Ook oud-voorzitter Jos Ponsioen spreekt over een mijlpaal; een kroon op de onderhandelingen die hij reeds jaren geleden met de gemeente is aangegaan. ‘Eindelijk structuur in de rimboe aan regels!’

  Het horecaloket wordt geleid door een horecacoördinator, die een sturende rol in het op verschillende afdelingen binnen de gemeente ontwikkelde horecabeleid krijgt. Ook overlegt hij met de lokale horeca en heeft hij te maken met het veiligheidsbeleid. Door deze aanpak wordt aan het begrip veilig uitgaan extra inhoud gegeven. In het nieuwe horecabeleid wordt sterk de nadruk gelegd op de positieve waarden van de horeca voor de stad, die veel gezelligheid brengt en zorgt voor werkgelegenheid.

  Het college van B&W besloten om een evenementenstimulator aan te stellen om het imago van Leiden als bruisende stad regionaal en nationaal beter te verbeteren. Deze evenementenstimulator, die voor een periode van twee jaar bij de gemeente gaat werken, beschikt over een eigen fonds. De taak van de evenementenstimulator is om een visie op te bouwen en vorm en inhoud te geven aan het evenementenbeleid. Bovendien heeft de stimulator een coördinerende taak tussen de diverse instellingen binnen en buiten de gemeente, die zich met het initiëren van evenementen bezig houden.

  De uitgangspositie voor het stimuleren van evenementen is in Leiden gunstig, omdat:

 • de culturele infrastructuur de laatste jaren op orde is gebracht;
 • de historische binnenstad in toeristisch opzicht zeer aantrekkelijk is;
 • er een universiteit aanwezig is met (inter)nationale uitstraling en naamsbekendheid;
 • de regelgeving voor de organisatie van evenementen inmiddels op een professionele manier is vormgegeven, waardoor organisatoren precies weten waar ze aan toe zijn.
 • Tot nog toe ontbrak het vooral aan structuur in het evenementenbeleid. Teveel evenementen vonden op ad hoc basis plaats, waardoor na afloop alle opgebouwde kennis en ervaring weer verloren ging. De evenementenstimulator brengt structuur aan en vernieuwt de komende jaren de samenwerking met andere partijen, door o.a. nieuwe evenementen te (laten) organiseren of deze naar Leiden te halen. Voorwaarde is uiteraard dat deze evenementen passen bij het karakter en de dynamiek van de stad.

  Zowel het horecaloket als de evenementenstimulator worden met gejuich begroet door de afdeling Leiden van Koninklijk Horeca Nederland. Nu kunnen tegenstrijdigheden in de regelgeving opgelost worden. ‘We krijgen eindelijk een vast aanspreekpunt, een publiekprivaat partnerschap,’ aldus Richard van Leeuwen. ‘Daarnaast hopen we op een soepele samenwerking.’ Ook oud-voorzitter Jos Ponsioen spreekt over een mijlpaal; een kroon op de onderhandelingen die hij reeds jaren geleden met de gemeente is aangegaan. ‘Eindelijk structuur in de rimboe aan regels!’

  Reageer op dit artikel