nieuws

DE GROTE ONDERNEMING: HET AMSTERDAMDINER

Horeca

In’tent Belevingscommunicatie

Het AmsterdamDiner was na een decennium verworden tot een ‘standaard’ gala-benefietdiner. Geluiden als ‘Eten voor geld is toch een beetje plat’ en ‘Alles draait om BN’ers – donaties ophalen is een bijzaak’ leidden de aandacht af van de werkelijke bedoeling van het event. Het AmsterdamDiner is bedacht om het bewustzijn over de aidsproblematiek te vergroten – vooral invloedrijke mensen. Zo wil het event een omvangrijk platform creëren voor bedrijven en instellingen die een actieve bijdrage willen leveren aan de aidsproblematiek. In 2003 was het daarom tijd voor een nieuwe opzet van het AmsterdamDiner.

Doelstellingen
Voor alle doelgroepen gold dat het AmsterdamDiner méér moest worden dan alleen een instrument om geld op te halen. Het moest kennis en bewustzijn stimuleren over de wereldwijde aidsproblematiek. Het bedrijfsleven moest het besef krijgen dat het een actieve bijdrage kan leveren aan de oplossing van de Aids-problematiek.
Daarnaast wilde DGO met de editie van 2003 een hoger niveau gasten aantrekken: minder BN’ers en meer decisionmakers uit het bedrijfsleven. Kwantitatief nam DGO zich voor 10 procent meer tafels verkopen, 20 procent meer opbrengst op te halen voor PharmAccess en 10 à 20 procent meer leden aan DGO te binden.

Resultaten
De artikelen in de media en de enquête onder de gasten wijzen uit dat het AmsterdamDiner gezien wordt als een inhoudelijke bijeenkomst waar de serieuze noot en het plezier in balans zijn met elkaar. Het heeft bijgedragen tot een groter bewustzijn rond de aidsproblematiek. De glitter & glamour uitstraling is verminderd door gasten van een kwalitatief hoger niveau aan te trekken.
Wat betreft de kwantitatieve doelstellingen: de tafelverkoop steeg met 7 procent van 100 naar 107. De opbrengst steeg met 17 procent. Het aantal leden van DGO steeg met 15 procent.

Reageer op dit artikel