nieuws

Popcentrum De Effenaar werkt Muziekfabriek Eindhoven tegen

Horeca

Burgemeester en wethouders van Eindhoven verzoeken de directie van popcentrum de Effenaar dringend toch mee te werken aan de plannen voor de Muziekfabriek, waarbij een aantal muziekinstellingen onder één dak komt. De Effenaar ziet niets in de Muziekfabriek en houdt vast aan de geplande nieuwbouw.

Het college wil dat de Effenaar samen met een aantal andere muziekinstellingen verhuist naar een leegkomend Philipscomplex vlakbij het PSV Stadion. Daar moet het popcentrum samen met muziekinstellingen PopEi, Paraplu en BEM de Muziekfabriek vormen.

De directie van de Effenaar houdt vast aan reeds goedgekeurde nieuwbouwplannen omdat de Muziekfabriek pas in 2006 kan worden gerealiseerd. Een jaar later dan de nieuwbouw van het popcentrum klaar is. Eindhoven wil graag dat de Effenaar meewerkt omdat het popcentrum van grote meerwaarde is voor de muziekfabriek.

Ook hoopt het college zo de nijpende huisvestings- en explotatieproblemen van de muziekinstellingen in de stad op te lossen. Zo’n oplossing zou de uitgaven op cultureel gebied wat verlichten. Bovendien kan de gemeente dan de dure grond onder de huidige Effenaar verkopen.

Het college heeft inmiddels toegezegd dat de Effenaar een nieuw popcentrum mag bouwen als het niet akkoord gaat met de plannen. Toch hopen de wethouders Schreurs (ruimtelijke ordening) en Van der Grinten (cultuur) dat de Effenaar meewerkt. Ondertussen dreigt het popcentrum de gemeente wegens onbehoorlijk bestuur voor de rechter te slepen als het de plannen doorzet. Ook in de gemeenteraad wordt de roep om het college een halt toe te roepen steeds groter. Wethouder Van der Grinten zou een potje hebben gemaakt van zijn voorstel voor bezuinigingen op de cultuursector.

Reageer op dit artikel