nieuws

Lik-op-stuk boetes voor horeca

Horeca

De Drank- en Horecawet (DHW) is sinds gisteren verscherpt. Door een wetswijziging krijgt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bevoegdheid bestuurlijke boetes op te leggen aan horecabedrijven. De boetes kunnen oplopen tot 3600 euro.

Voor de meeste overtredingen van de DHW kan per 1 maart een bestuurlijke boete worden opgelegd. De bevoegdheid is toegekend aan de Minister van VWS. Hij kan, zonder tussenkomst van de rechter, boetes opleggen. Maar voor overtredingen die leiden tot verstoring van openbare orde, veiligheid of zedelijkheid wordt de strafrechtelijke aanpak voortgezet.

Het werkt als volgt. Als een controleur tijdens een inspectie een overtreding van de DHW constateert, maakt hij een boeterapport op. De ondernemer krijgt vervolgens gelegenheid een verklaring af te leggen. Het Bureau Bestuurlijke Boetes beoordeelt het boeterapport en de verklaring. Vervolgens stuurt het bureau een voornemen tot boeteoplegging naar de ondernemer, waarop hij zijn zienswijze mag geven. Daarna neemt het Bureau een besluit, rekening houdend met de zienswijze.

Reageer op dit artikel