nieuws

Geluidsgrenzen stellen is zinloos

Horeca

Gemeenten worstelen met de beheersing van geluidsoverlast bij evenementen. Kies daarom voor goede muziek in plaats van voor geluidsgrenzen, vindt G. Rooijmans van de gemeente Breda. Hij komt tot die mening doordat organisatoren van muziekfestivals de toegestane geluidsniveaus overtreden, ze niet kunnen handhaven of te maken krijgen met bands die niet willen komen als ze niet vrijuit mogen spelen.

Rooijmans zei dat woensdag in Utrecht op de Geluidshinderdag over horeca- en evenementenlawaai van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Hij vindt het stellen van maximaal toelaatbare geluidsniveaus bij een muziekfestival zinloos. Duidelijke afspraken met de organisatoren bij een evenement in de open lucht, strikte handhaving daarvan en overleg met de omwonenden zodat die weten wat hen te wachten staat werken veel beter, vindt Rooijmans.

Aanvangstijd, tijdsduur, eindtijd en kwaliteit van geluidstechnici en muziekinstallaties zijn zeker zo belangrijk als het geluidsniveau. Over het opbouwen en afbreken van podia, laden, lossen en parkeren zijn goede afspraken nodig. Het maakt ook uit wat voor soort muziek er wordt gespeeld. Lage bromtonen kunnen kilometers verderop nog overlast geven.

Voor (geluids)overlast bij evenementen bestaat geen landelijke regelgeving. Het is een zaak voor de gemeenten. Het aantal aanvragen voor een vergunning voor een evenement groeit nog steeds. Veel gemeenten worstelen met de afweging van individuele en algemene belangen.

Recreatielawaai staat in de topvijf van meest storende geluidsbronnen in Nederland. Ongeveer 2 miljoen mensen hebben er last van, waarvan bijna de helft in ernstige mate. Vooral kermissen, horecagelegenheden en massa-evenementen in de open lucht geven veel geluidshinder. Zo’n 70 procent van de geluidsoverlast komt door muziek en 58 procent door komende en vertrekkende bezoekers.

M. Hillebregt van de dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam vindt dat muziekcafés en discotheken een toegesneden milieuvergunning moeten krijgen net als bedrijven die veel lawaai maken. De gemeente bepaalt dan wat wel en wat niet kan. Nu vallen deze gelegenheden nog onder algemene milieuregels.

Reageer op dit artikel