nieuws

Watertoerisme in de lift na flinke injectie

Horeca

De diverse overheden hebben de afgelopen tien jaar 395 miljoen euro geïnvesteerd in het verbeteren van de Nederlandse vaarwegen. Tot en met 2012 komt daar nog een soortgelijk bedrag bij, zodat de 1,5 miljoen Nederlandse watersporters tegen die tijd kunnen beschikken over 4400 kilometer obstakelvrij Nederlands vaarwater.

Dat blijkt uit berekeningen van de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). Deze stichting werd in 1995 opgericht door de rijksoverheid en de provincies. SRN heeft een aanjaagfunctie voor de ontwikkeling van de Nederlandse toervaarwegen.

Tussen 1995 en 2005 zijn verspreid over het hele land 186 projecten uitgevoerd. Daarbij ging het onder meer om het uitdiepen van kanalen en grachten, de aanleg van steigers, aquaducten en sanitaire voorzieningen en de renovatie van sluiscomplexen.

Komend jaar investeren het Rijk, de provincies, gemeenten en Europese fondsen samen bijna 27 miljoen euro in 22 projecten voor de recreatievaart. In 2005 beginnen onder meer werkzaamheden voor het weer bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal en voor het verbeteren van de brug- en sluisbediening in de Lopikerwaard. Verder wordt het mogelijk om de Oude IJssel in de Achterhoek ook in het weekeinde te bevaren.

Directeur N. van Lamsweerde van SRN stelt tijdens een wandeling langs een onlangs voltooide passantenhaven aan de Weerdsingel in Utrecht dat de investeringen in de vaarwegen een zeer gunstig effect hebben op de lokale economie. ‘Deze buurt leed jarenlang aan verloedering en is sinds de komst van deze haven helemaal opgeknapt. Dat effect is op heel veel plaatsen in Nederland zichtbaar.’

Volgens Van Lamsweerde is er de afgelopen jaren veel ten goede veranderd in het Nederlandse toervaartnetwerk. ‘Voor 1995 was het niet best gesteld’, zegt de SRN-directeur. ‘Het verval begon ergens rond de helft van de vorige eeuw, toen veel vaarwegen hun economische functie hadden verloren. Honderden kilometers aan kanalen, grachten en vaarten is toen verdwenen.’

Dankzij de miljoeneninvesteringen in het afgelopen decennium mag er in Nederland veel zijn verbeterd, in Europees verband is de trend nog altijd negatief. ‘Bij onze buurlanden valt er nog veel te verbeteren. Met name in de Midden-Europa verdwijnen er veel vaarwegen door de aanleg van nieuwe infrastructuur’, weet Van Lamsweerde.

‘Daarom hebben we onlangs de Voies Navigables d’Europe opgericht; een Europese koepelorganisatie waarin tien landen samenwerken. Anderen kunnen profiteren van de kennis die voorlopers als wij en de Britten hebben opgedaan. We hebben als doel 40.000 kilometer Europees vaarwater zonder obstakels. Dan kun je bijvoorbeeld probleemloos met je bootje vanuit Nederland een reis naar de Zwarte Zee en terug maken.’

Reageer op dit artikel