nieuws

Nieuw eiland moet toerisme aanwakkeren

Horeca

De gemeenteraden van Wieringen en Wieringermeer hebben groen licht gegeven voor de aanleg van het Wieringerrandmeer. Het meer moet worden aangelegd op de grens van beide gemeenten en geeft Wieringen zijn oude status terug: die van eiland. Daarmee hopen de gemeenteraden onder meer het toerisme in de kop van Noord-Holland een flinke impuls te geven.

Het plan voorziet in de aanleg van een groot meer, dat aan de westzijde is verbonden met het Amstelmeer en aan de oostzijde met het IJsselmeer. Rondom het meer moeten in het jaar 2030 ruim 1800 woningen zijn verrezen. Ook moet het plan zorgen voor meer toerisme en bedrijvigheid in de regio.

De totale kosten bedragen ongeveer 340 miljoen euro. De helft van dit bedrag betaalt Lago Wirense, een bouwconsortium van Volker Wessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Nederland, Boskalis en Witteveen+Bos. De andere helft moet komen van de provincie, de gemeenten en eventueel het rijk.

Alvorens akkoord te gaan, had de raad van Wieringen vragen over de risico’s die Wieringen en Wieringermeer lopen als kleine kwetsbare gemeenten. Beide trekken tot en met 2030 elk 2,5 miljoen euro uit voor het project.

Volgens de burgemeester van Wieringen, Titia Lont, zijn de risico’s afgedekt. Ze wijst op een brief van gedeputeerde Ton Hooijmaaijers die garandeert dat iedere gemeente maximaal 100.000 euro kwijt is, mocht het fout gaan.

De plannen voor het Wieringerrandmeer werden eind vorig jaar verworpen door de gemeenteraad van Wieringen. Die vond dat er te veel financiële onzekerheden waren. Na bemiddeling door de provincie Noord-Holland ondertekende de Wieringer raad in maart alsnog een intentieovereenkomst.

Lont is blij dat beide raden donderdag unaniem akkoord gingen met het voorstel. ‘Dat is een grote steun in de rug. Daaruit blijkt dat het een gedragen planconcept is.’ De burgemeester verwacht dat maandag ook Provinciale Staten akkoord gaan. Dan kan uiterlijk begin 2006 een samenwerkingsovereenkomst tussen alle betrokken partijen worden ondertekend. De uitvoering van de plannen voltrekt zich daarna in fases. In 2020 moet het meer er liggen, in 2030 moet ook alle woningbouw zijn afgerond.

Reageer op dit artikel