nieuws

ahoy’ sluit meest succesvolle boekjaar ooit

Horeca

Ahoy’ Rotterdam, exploitant en organisator van beurzen, congressen en evenementen, sluit haar boekjaar 2004-2005 af met een netto resultaat van circa 2,2 miljoen euro. Dit resultaat is het beste uit de bijna 35-jarige geschiedenis van Ahoy’ Rotterdam. In de periode 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005 brachten ruim 1,6 miljoen mensen een bezoek aan de Rotterdamse accommodatie.

Het resultaat van Ahoy’ kent een wisselend verloop. Een aantal grote vakbeurzen die het bedrijf tweejaarlijks organiseert heeft een duidelijke positieve invloed op het netto resultaat. Daarom moet het resultaat van Ahoy’ vergeleken worden in perioden van twee boekjaren, waarin een goed en een matig jaar bij elkaar worden opgeteld. Algemeen Directeur Jos van der Vegt: “Hoewel het definitieve resultaat pas in september wordt vastgesteld, zijn wij natuurlijk bijzonder content met dit resultaat. Vijf jaar geleden hebben we een financiële koers uitgezet, waarbij de doelstelling was in de ‘matige’ jaren een nul begroting te behalen en in de ‘goede’ jaren een positief resultaat van ongeveer € 2 miljoen. De begroting voor het boekjaar 2005-2006 staat op nul en de verwachting is derhalve dat we dat resultaat daadwerkelijk gaan halen.”

Het positieve resultaat is behaald door een combinatie van het genereren van een hogere omzet en het tegelijkertijd beheersen van de kosten. De omzetstijging is gerealiseerd door een hogere verhuurfrequentie van de accommodatie en het succes van bestaande en nieuwe beurzen en evenementen die Ahoy’ heeft georganiseerd. Om het succes te continueren gaat Ahoy’ op de ingeslagen weg verder. Van der Vegt: “Ahoy’ zal zich nog meer dan voorheen gaan richten op nieuwe kansen in de markt. Internationaliseren en exporteren van eigen beurzen is daarbij een reële optie. Maar men kan hierbij ook denken aan het exploiteren van andere accommodaties, het ontwikkelen van nog meer succesvolle eigen evenementen en het aangaan van allianties met strategische business partners. Wij hebben er daarom alle vertrouwen in dat het succes van dit boekjaar niet eenmalig is en zal worden gecontinueerd in de toekomst.”

Reageer op dit artikel