nieuws

KHN: Vrijetijdsbesteding op verkiezingsprogramma

Horeca

Vrijetijdsbesteding moet een nadrukkelijk onderdeel worden van verkiezingsprogramma’s. Dat vinden Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de Recron en de Hiswa. De brancheorganisaties hebben dit in een brief kenbaar gemaakt.

Het gaat om een brief aan de gemeente Breda. De organisaties vinden dat meer ruimte, minder regels, lagere lasten, meer draagvlak en een effectievere promotie van toerisme en recreatie het imago van de stad sterk verbeteren. Uiteindelijk zal de politiek in Breda meer steun moeten verlenen aan het stedelijke toerisme wanneer deze bedrijfstak een wezenlijke bijdrage wil leveren aan de lokale economie.

Ook verwijzen de brancheorganisaties naar enorme regelgeving en hoge lastendruk voor ondernemers. ‘Kijk eens kritisch naar nut en noodzaak van kleine specifieke belastingen, zoals toeristenbelasting en zorg er voor dat gevraagde leges voor vergunningen ook louter kostendekkend zijn’, aldus KHN, Recron en Hiswa.

De Bredase afdeling van KHN heeft de afgelopen tijd al verschillende malen aangedrongen op een beter en constructiever overleg met de lokale overheid. Enkele weken geleden vlogen de twee elkaar nog in de haren. Wethouder Anke van Blerck wees ondernemers op het voorkomen van geluidsoverlast. De actie was als ludiek bedoeld, maar schoot de ondernemers in het verkeerde keelgat.

Reageer op dit artikel