nieuws

Brandweer sluit hotel om brandveiligheid

Horeca

Op last van de gemeente is de hotelaccommodatie van Het Wapen van Zeeland in het Zeeuwse Axel gesloten. Volgens de brandweer is het hotel niet brandveilig. De brandweer sommeerde de eigenaar vijf maanden geleden al om iets te doen aan de onveilige situatie.

Volgens brandweercommandant J. Meijering zegt dat eigenaar J. Hessing van Het Wapen van Zeeland tijd genoeg heeft gehad om vluchtroutes aan te brengen en brandmeldapparaten te installeren. De brandweer ging vijf maanden geleden akkoord met noodmaatregelen. Daarbij werd afgesproken dat Hessing binnen vijf weken de zaak in orde moest hebben.

‘Daaraan is niet voldaan’, aldus Meijering in de Provinciale Zeeuwse Courant. ‘Omdat de eigenaar tot op heden ernstig in gebreke is gebleven, is besloten dat hij zijn hotel niet meer bedrijfsmatig mag gebruiken totdat dit deel van het pand aan alle brandveilligheidseisen voldoet.’

Hessing deed bij de bestuursrechter in Middelburg het verzoek om het besluit van de gemeente ongedaan te maken. Hij kreeg van de rechter echter ongelijk. Wethouder Van Schaik van de gemeente zegt dat de gemeente niet anders kon, al betreurt hij dat het zover heeft moeten komen.

‘Want het draait niet alleen om brandveiligheid, maar ook om de verdere gevolgen als er iets in het hotel gebeurt. Tegenwoordig is de gemeente dan verantwoordelijk voor zowel de materiële als immateriële schade. Dat risico wensen wij niet te dragen’, aldus Van Schaik.

Hesseling vindt de maatregelen overdreven en zegt nauwelijks kans te hebben gehad de zaken op orde te krijgen. ‘In veertig jaar tijd is er nooit iets gebeurd. Bovendien gaat het om twee verdiepingen waar altijd 24 uur per dan iemand aanwezig is. Alles is dus overtrokken. Het is dan ook heel schadelijk voor mijn bedrijf.’

Het restaurant en het café van Het Wapen van Zeeland zijn wel open. Hesseling verwacht dat hij over een week of zes voldoet aan de brandveiligheidseisen en dan de deuren van het hotelgedeelte weer kan openen.

Reageer op dit artikel