nieuws

kandidaten gezocht voor mkb ondernemer en starter van het jaar 2005 regio ijssel

Horeca

Op 15 november zal Loek Hermans (voorzitter MKB Nederland) tijdens het Najaarssymposium van MKB IJssel-Vecht voor de tweede maal de MKB Ondernemer en Starter Van Het Jaar 2005 van de regio IJssel-Vecht bekendmaken. Dit evenement zal plaatsvinden tijdens de Ondernemersdagen Zwolle in de IJsselhallen.

Kandidaten voor deze beide titels kunnen zich aanmelden en worden voorgedragen tot 21 september a.s. bij het secretariaat van MKB IJssel-Vecht. Gezocht wordt naar top mkb-ondernemers en zo genaamde “high potentials”. Ondernemers die hun nek uitsteken, ambitieus zijn. Een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Klaas Feenstra, districtdirecteur ABN AMRO regio Zwolle, zal uit de kandidaten de winnaar selecteren.

Aspecten, die bij de beoordeling van belang zijn, zijn de positie die de onderneming in de markt inneemt, haar activiteiten op het gebied van innovatie, de financiële positie en de wijze van investeren in de toekomst bijvoorbeeld op het gebied van personeel, procesverbetering e.d. Natuurlijk zal er ook aandacht zijn voor een relatief nieuw begrip “maatschappelijk verantwoord ondernemen

De kandidaten die zijn voorgedragen of zich hebben aangemeld zullen worden verzocht een businessplan en een meerjarig jaarverslag (in de categorie starters indien mogelijk en anders een beschrijving van resultaten) in te zenden voor 1 oktober. Op basis van deze stukken zullen drie genomineerden per categorie worden geselecteerd door de commissie.

Voor meer informatie, aanmeldingen en voordrachten MKB regio Oost.of het secretariaat van MKB IJssel-Vecht te Apeldoorn.

Reageer op dit artikel