nieuws

‘Horeca profiteert nauwelijks van lastenverlichting

Horeca

De Nederlandse horecabedrijven profiteren nauwelijks van de plannen van de overheid om administratieve lasten terug te dringen. Met name door de houding van het ministerie van Volksgezondheid dalen de lasten voor de restaurants en kroegen slechts met 11 procent.

Een mager resultaat, aangezien het kabinet mikt op een kwart minder lasten. Dat heeft Koninklijk Horeca Nederland (KHN) woensdag naar buiten gebracht. Directeur Jeu Claes van KHN noemt het ‘onacceptabel’ dat de horeca als zwaarst belaste sector zo weinig profiteert van de kabinetsplannen.

Met name het ministerie van VWS krijgt stevige kritiek. Dit ministerie veroorzaakt volgens KHN via onder meer de Warenwet en de Drank- en Horecawet meer dan de helft van de administratieve lasten voor horecaondernemers. Met een beroep op Europese regelgeving zou er bij VWS nauwelijks animo zijn om te snijden in de bureaucratie.

De belangenorganisatie van horecaondernemers wijst erop dat die Europese regels ‘nota bene door Nederlandse inbreng tot stand is gekomen’. De horeca kampt onder meer met een woud aan regels op het gebied van voedselverwerking en hygiëne. ‘De horeca heeft nu zelf het initiatief genomen om de Hygiënecode voor de horeca te vereenvoudigen. Hierbij is een constructieve houding vanuit het ministerie van VWS en de Voedsel Waren Autoriteit (VWA) vereist en een cultuurverandering noodzakelijk’, aldus KHN.

Volgens de brancheorganisatie is het verder de hoogste tijd dat er fors wordt gesneden in allerlei lokale regelgeving, vergunningverlening en handhaving. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken mogen zich wat dit betreft niet langer verschuilen achter de autonomie van gemeenten. De ondernemers zijn niet te spreken over de invoering van een nieuwe registratieplicht door de VWA en het doorberekenen van kosten door inspecties van diezelfde dienst aan ondernemers.

In de horeca leven veel frustraties. Zo worden de eisen de eisen en verantwoordelijkheden voor ondernemers steeds meer aangescherpt in de Drank- & Horecawet. Horecaondernemers vinden het onrechtvaardig dat alleen de ondernemer strafbaar is als jongeren onder de 16 jaar alcohol nuttigen. ‘Sportkantines, buurthuizen en jongerencentra staan nauwelijks onder toezicht en tegen excessief drankmisbruik tijdens illegale feesten, in tenten, hokken en keten wordt vrijwel niets gedaan. Minder bemoeizucht vanuit de wetgever en strafbaarstelling van jongeren bij alcoholgebruik zouden veel ergernis en problemen wegnemen’, aldus KHN.

Reageer op dit artikel