nieuws

Aandacht zorgt voor verhoogd genot van maaltijd in zorg

Horeca

Cateraar Albron concludeert uit een onlangs gehouden onderzoek bij de Parnassia Groep in Den Haag, dat aandacht zorgt voor een verhoogd genot van de maaltijd in de zorg.“Maak de warme maaltijd tot een hoogtepunt van de dag!”

Parnassia Groep en Albron zijn gestart met het succesvolle project Gastvrijheid in wonen. Hierin werd de verbetering van de kwaliteit van de maaltijdvoorziening op een drietal locaties van het circuit Wonen gerealiseerd door ogenschijnlijk kleine aanpassingen door te voeren op het gebied van het geven van aandacht. De bewoners genieten nu meer van hun warme maaltijd, scheppen vaker op en zitten langer aan tafel

Door te inventariseren wat de wensen van de bewoners waren en vervolgens een omslag te realiseren in de werkwijze van het personeel, heeft de warme maaltijd uit kunnen groeien tot het hoogtepunt van de dag. De belangrijkste verandering is dat bewoners nu met elkaar eten aan sfeervol gedekte tafels in plaats van alleen op de kamer. Het tijdstip van het nuttigen van de maaltijd kan per afdeling worden vastgesteld. Ook de keuze in de maaltijd is uitgebreider geworden; bewoners kunnen nu kiezen uit twee soorten groenten, vlees en aardappels, pasta of rijst.
Het succesvolle project wordt inmiddels ook uitgevoerd op een aantal andere locaties.

Reageer op dit artikel