nieuws

Minder controles nVWA bij pretparken

Horeca

Steeds meer pretparken scoren zo goed op gebied van eten, drinken en tabak dat de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) minder controles gaat uitvoeren. De parken nemen volgens de organisatie genoeg eigen verantwoordelijkheid.

Minder controles nVWA bij pretparken

Volgens de nVWA heeft dertig procent van de parken de voedselveiligheid voldoende onder controle om het toezicht op dit onderdeel te beperken. Vorig jaar hadden nog maar negen procent van de parken deze status.

Bij deze parken komt de nVWA nog maar één keer in de drie jaar inspecteren. In die tussentijd bekijken ze wel de toezichtmonitor. Er waren dit jaar geen parken met zodanig ernstige veiligheidsovertredingen dat die een acuut risico voor de gezondheid zouden opleveren.

Bij de overige zeventig procent (17 parken) blijft de nVWA jaarlijks toezicht houden. Het overzicht van scores per beoordelingscriteria laat zien dat het onderwerp hygiëne het meeste tekortkomingen laat zien bij parken. 25 procent van de parken liet hier een tekortkoming zien. Het nalevingsgehalte van de Drank en Horecawet en de Tabakswet is echter hoog.

Reageer op dit artikel