nieuws

Amper BSE in melk

Horeca

De bezorgdheid over de kans op bse-besmetting neemt toe. Ook bij andere dierlijke producten dan alleen vlees.

Over de kans om via het drinken van melk Creutzfeld-Jakob te krijgen, weet de Duitse professor M. Krönke, hoogleraar in de immunologie, meer. Hij stelt dat voor besmetting met bse door consumptie van melk, een mens minstens 10.000 liter moet drinken voordat die kans reëel is.
Volgens Krönke komt de door de voedingsindustrie gebezigde uitspraak dat melk en vlees beslist bse-vrij zijn, voort uit bewust voor de gek houden van de consument of uit een medisch-biologisch kennisgebrek.
De Duitse zuivelindustrie reageerde snel op de uitlatingen van de hoogleraar met te zeggen dat het staatsinstituut voor zuivelonderzoek geen wetenschappelijke aanwijzingen heeft voor bse-infectie door zuivelproducten.

Reageer op dit artikel