nieuws

Compass Group niet ontvankelijk in kort geding

Horeca

Compass Group Nederland is niet ontvankelijk verklaard in een kort geding tegen de Gemeente Arnhem. Nederlands grootste contractcateraar maakte de stap naar de Arnhemse rechter, omdat de Gemeente Arnhem onzorgvuldig zou zijn geweest bij de aanbestedingsprocedure voor het verzorgen van de catering op het stadhuis (onder ander drie bedrijfsrestaurants).

Compass eiste van de rechter dat de aanbestedingsprocedure opnieuw zou worden gedaan of – als dat niet mogelijk was – een schadevergoeding van 75.000 euro.

De cateraar berichtte de gemeente van onzorgvuldigheid, omdat een verkeerde vergelijking was gemaakt tussen de ingediende offertes. Eurest, onderdeel van Compass Group, viel bij de nieuw aanbesteding (pas) in de laatste fase af. Volgens het moederbedrijf kwam dat vooral, omdat die prijsopgave inclusief B.T.W. was, in tegenstelling tot de offerte van de winnende cateraar Sodexho (die was exclusief B.T.W.).

Bovendien zou de gemeente volgens Compass de schijn hebben gewekt van belangenverstrengeling. De ambtenaar die de potentiële cateraars beoordeelde, was een ex-werknemer van de cateraar die de aanbesteding won.

De catering in het Arnhemse stadhuis was in handen van Top Ten Catering uit Doesburg, eveneens onderdeel van Compass Group.

Fouten
Leontine de Klerk, hoofd PR & Communicatie laat door middel van een verklaring weten dat Compass in de zaak tegen de gemeente geen verdere stappen onderneemt. ‘De rechter heeft zich in deze zaak onthouden van een oordeel. Compass Group is niet-ontvankelijk verklaard, omdat de termijn om een kort geding aan te spannen was verstreken’, zo is in de verklaring te lezen. ‘In de aanbesteding heeft de Gemeente Arnhem aantoonbaar fouten gemaakt. Achteraf is bijvoorbeeld gebleken dat de Gemeente Arnhem uit de offerte van Compass Group de prijzen inclusief B.T.W. heeft vergeleken met de prijzen exclusief B.T.W. van de concurrenten.’

Compass Group wilde met het kort geding duidelijk maken dat zij als cateraar in de steeds harder wordende onderhandelingen en de procedures van (Europese) aanbestedingen verkeerde beoordeling niet over haar kant laat gaan. ‘Als van cateraars wordt verwacht dat zeer precies, uitvoerig en gedetailleerd wordt geoffreerd, mag die zelfde nauwkeurigheid worden verwacht van de aanbestedende dienst. Compass Group meent in haar recht te staan om evidente fouten in aanbestedingsprocedures aan de kaak te stellen.’

Reageer op dit artikel