nieuws

De belangrijkste CAO veranderingen op een rij

Horeca

Werkgeversvertegenwoordiger Veneca en de vakbonden hebben een nieuwe CAO afgesloten voor de sector contractcatering. De belangrijkste veranderingen op een rij.

Een structurele loonsverhoging van 1,25 procent per 1 juni 2005.

De huidige vier wachtdagen per jaar bij ziekte vervallen. In plaats daarvan is overeengekomen dat in de eerste dertien weken van ziekte 95 procent van het loon wordt uitbetaald en de volgende 39 weken 90 procent. Voor het tweede, derde en vierde jaar geldt een percentage van 80 procent, waarbij als voorwaarde is gesteld dat de arbeider volledig arbeidsongeschikt moet zijn in het derde en vierde jaar.

Werknemers die arbeidsongeschikt zijn voor 35 procent of minder, krijgen een ontslagbescherming.

Ter voorkoming van ziekteverzuim wordt 30 maart een arboconvenant afgesloten met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werknemers die minder kunnen werken, omdat contracten naar andere cateraars zijn gegaan, krijgen een aanvulling op het salaris gedurende maximaal drie jaar. Dit was 2,5 jaar.

De sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan in overleg om duidelijkheid te krijgen over artikel 662: overgang van onderneming. In de contractcatering een veel voorkomend verschijnsel.

Werknemers kunnen maximaal vijf keer een contract voor bepaalde tijd krijgen binnen vijf jaar. Dat waren er die binnen drie jaar.

Werknemers die nieuw zijn in de contractcatering en worden ingedeeld in functiegroep 1, 2 en 3, krijgen het eerste half jaar een lager loon dan in de schalen staat. Dit loon is wel hoger dan het wettelijk minimumloon en moet instroom gemakkelijker maken.

Reageer op dit artikel