nieuws

Ei uit legbatterij verdwijnt

Horeca

In 2012 wordt een wet van kracht die kooiconstructies voor legkippen verbiedt. Daarmee verdwijnen de batterijeieren.

Ei uit legbatterij verdwijnt

Louter scharreleieren mogen dan nog worden geproduceerd. Dit bepaalde minister Brinkhorst in een voorlopige regeling. Het betekent dat de eierproductie in Nederland drastisch terugloopt. Eierproducenten staan op hun achterste benen. Zij moeten hun kippenstallen vóór 2012 ombouwen tot scharrelruimtes. Minder kippen op hetzelfde aantal vierkante meters betekent een daling van de eierproductie per boerderij. Landbouweconomen voorzien een zodanige prijsstijging van eieren dat export niet meer mogelijk is.

Richard Hol van het Productschap Vee Vlees en Eieren in Rijswijk vindt de maatregelen begrijpelijk; ‘Het is ook zielig, die beestjes in een kooitje.’ Tegelijkertijd ziet hij de Nederlandse eiersector in de problemen komen als niet alle EU-landen meegaan in de beperking. ‘Ons land heeft een grote batterijeierenafzet. Als die wegvalt, worden we overvleugeld door ander landen. Duitsland is een grote afnemer van zowel legbatterijeieren als scharreleieren. Aan die vraag kunnen we dan niet voldoen.’ De vraag is ook of er dan nog wel voldoende eieren zijn voor eigen land. In het ergste geval moeten er eieren uit andere landen komen. Hol denkt dat er voorlopig nog geen nood is.

Reageer op dit artikel