nieuws

‘Gemeenten moeten regeldruk verminderen

Horeca

Gemeenten zijn niet voortvarend genoeg in het aanpakken van regels die voor bedrijven hinderlijk zijn. Dat constateert de comissie-Stevens in haar eindverslag, dat maandag wordt aangeboden aan staatssecretaris Karien van Gennip. De discussie over regeldruk speelt in de horeca al jaren.

‘Gemeenten moeten regeldruk verminderen

De commissie heeft het oor te luisteren gelegd bij ondernemers en de problemen die zij ondervinden bij het aanvragen van vergunningen en dergelijke vertaald in twaalf aanbevelingen.

Dienstverlener
Volgens professor Leo Stevens is het helemaal niet nodig dat elke gemeente met eigen regels komt. ‘De hoofdregel zou moeten zijn dat nationale wet- en regelgeving het uitgangspunt is. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag op lokaal niveau op basis van bijzondere regionale omstandigheden hiervan worden afgeweken.’ Het toezicht moet zoveel mogelijk overal gelijk zijn.

Ook vindt de commissie dat de overheid zich meer moet opstellen als een dienstverlener. Bedrijven zouden in hun contacten met de overheid terecht moeten kunnen bij een ‘relatiemanager’ . De ondernemer zou slechts aan hoeven te kloppen bij één loket om aan de benodigde vergunningen en toestemmingen te komen. Het aantal vereiste vergunningen zou bovendien omlaag gebracht kunnen worden.’

Kritiek
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met het rapport. Ondernemers kunnen alle aanbevelingen zonder meer onderschrijven. Zij zijn bijzonder gecharmeerd van de aanbeveling dat de samenleving risico’s moet accepteren, en niet elk theoretisch gevaar moet neutraliseren in regels.

De commissie-Stevens heeft ook kritiek op de rijksoverheid. Nederland zet vaak ‘nationale koppen’ op Europese regels, terwijl dat niet nodig zou zijn. Dit kan de concurrentiepositie van Nederland schaden, aldus de commissie. Voor voorzitter Agnes Jongerius van vakcentrale FNV begeeft Stevens zich op dit punt op glad eis. In Europa worden minimumnormen voor bijvoorbeeld veilig werken afgesproken. Daarom moet Nederland strengere regels kunnen hanteren.

Verstikkende regeldruk
Staatssecretaris Van Gennip prijst het rapport maar merkt tegelijkertijd op dat het kabinet de afgelopen vier jaar al flink heeft lopen snijden in ‘de verstikkende regeldruk’. Volgens haar is het rapport van Stevens ‘een boodschap aan het volgende kabinet’.

Zie ook:
‘Kabinet goed op weg met lastenvermindering’

Reageer op dit artikel