nieuws

Gemeenten vrezen nieuw brandbesluit

Horeca

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest voor de brandveiligheid in cafés, discotheken en poppodia na de invoering van een nieuwe ‘brandrichtijn’ door minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie. Dat maakte de VNG dinsdag bekend.

Gemeenten vrezen nieuw brandbesluit

Door de invoering van het ‘Besluit brandveilig gebruik bouwwerken’ worden de brandveiligheidseisen voor bouwwerken in alle gemeenten gelijk gesteld. ‘Hierover is de VNG positief, maar het nieuwe systeem kent een groot risico voor uitgaansgelegenheden’, aldus de vereniging.

Horecaondernemers moeten volgens het besluit zelf beoordelen of de brandveiligheid op basis van algemene regels is gewaarborgd. De gemeente mag dat alleen achteraf controleren.

Experts

Volgens de VNG lopen uitgaansgelegenheden een dusdanig risico op brand dat toetsing van de veiligheid vooraf door experts noodzakelijk blijft. ‘De gemeenten vinden de gevaren onacceptabel en eisen voor deze categorie bouwwerken controle vooraf via een vergunningplicht.

Minister Vogelaar is volgens de VNG niet van plan het besluit aan te passen, ondanks dat de steden daarop hebben aangedrongen. ‘De gemeenten eisen dat de veiligheid van de burgers voorop wordt gesteld. Dat zal de VNG ook kenbaar maken aan de Tweede Kamer.’

CDA en PvdA verwelkomen echter het nieuwe besluit. ‘Weg met de willekeur van de lokale brandweercommandant. Weg met de hoge leges voor brandvergunningen’, zegt Tweede Kamerlid voor het CDA Ger Koopmans. Ook PvdA-collega Attje Kuiken is blij dat ‘overbodige regels’ worden geschrapt.

Volendam

Koopmans en Kuiken zijn niet bang voor het scenario dat de VNG schetst. ‘De regels worden niet soepeler’, werpt Koopmans tegen. Volgens Kuiken komt door het vervallen van de controles vooraf capaciteit vrij om de cafés en discotheken te blijven controleren als zij in bedrijf zijn. Dat gebeurt nu te weinig, vindt zij.

Regels voor de brandveiligheid in de horeca liggen gevoelig sinds de brand begin 2001 in het Volendamse café De Hemel. Daardoor kwamen veertien jongeren om. Eerder dit jaar stelde de VROM-Inspectie nog vast dat de brandveiligheid in discotheken te wensen overlaat. Veel zaken nemen het niet al te nauw met het maximumaantal bezoekers.

Reageer op dit artikel