nieuws

Hoeveelheid zwerfafval neemt af

Horeca

De hoeveelheid zwerfafval is dit jaar, gemeten van oktober 2003 tot oktober 2004, met 28 procent afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat onder meer het ministerie van VROM heeft laten uitvoeren. Stichting Nederland Schoon schrijft de vermindering toe aan de campagne Nederland Schoon die in 2002 is begonnen.

De campagne, die gedragsverandering van het publiek wil bereiken, heeft dus succes, stelde de stichting dinsdag. Onderdeel van de campagne zijn de grote blauw-groene afvalbakken, de Gouden Wimpel voor het schoonste strand en de SnelWegzakjes. Zwerfafval is al jaren een probleem waar ook horecabedrijven mee te maken hebben.

Nederland Schoon liet zelf ook een onderzoek doen onder ongeveer zeshonderd Nederlanders. Daaruit blijkt dat negen van de tien ondervraagden een of meerdere campagne-uitingen heeft gezien of gehoord. Vooral de blauw-groene afvalbakken, die bij scholen, benzinestations, winkelcentra en supermarkten staan, zijn voor veel mensen herkenbaar.

De schoonmaakactie op ongeveer driehonderd parkeerplaatsen langs de snelwegen, vorig jaar nog de meest vervuilde ‘hotspots’ van Nederland, heeft ook zijn vruchten afgeworpen. De hoeveelheid zwerfafval is daar meer dan gehalveerd. De voorpleinen van de NS stations krijgen dit jaar de twijfelachtige eer van vuilste plek.

Nederland ligt op schema voor de afspraken die gemaakt zijn in het Convenant Verpakkingen. Volgens die overeenkomst tussen overheid en bedrijfsleven moet de totale hoeveelheid zwerfafval voor 2006 ten opzichte van 2002 zijn teruggedrongen tot 45 procent. Het convenant bevat ook afspraken over het terugdringen van de storting en verbranding van verpakkingsafval.

Reageer op dit artikel