nieuws

Horeca Branche Instituut opgericht

Horeca

Enkele grote partijen uit de bedrijfstak horeca zijn gekomen tot de oprichting van het Horeca Branche Instituut. Dit instituut wordt voor de horecabranche de uitvoerder van beleid op het terrein van arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en scholing en gaat functioneren als één loket voor de hele bedrijfstak. Het is een initiatief van Koninklijke Horeca Nederland, FNV Horecabond, CNV Horeca en de Unie en is vanaf 1 januari volgend jaar bestuurlijk en juridisch een feit.

Het Horeca Branche Instituut is een nieuwe organisatie en komt in de plaats komt van onder andere SVH (bedrijfstakeducatie) en Sbh (waarin diverse horecastichtingen zijn ondergebracht). De huidige SVH-directeur Rijgersberg wordt directeur. Onderkomen wordt het huidige kantoor van SVH in Zoetermeer.

Twee jaar geleden ontstond het idee om te komen tot de vorming van één bedrijfstakbrede organisatie. Bundeling van middelen en menskracht op organisatorisch, bestuurlijk en financieel terrein zou moeten zorgen voor een betere transparantie. Er is vanaf 1 januari één nieuwe instelling met één bestuur, dat de verschillende door de sociale partners geïnitieerde regelingen zal sturen. Met daaronder één uitvoerende werkorganisatie. Vanwege de bekendheid in de branche van het SVH erkende diploma blijft dat bestaan.

Het Horeca Branche Instituut presenteert zich tijdens de aanstaande Horecava in de eerste week van januari.

Reageer op dit artikel