nieuws

Nieuwe commissie Hotelclassificatie van start

Horeca

Op woensdag 29 oktober 2003 is de Commissie Hotelclassificatie onder voorzitterschap van mevrouw A. Jorritsma-Lebbink van start gegaan. De nieuw benoemde commissie heeft tot taak het bestuur van het bedrijfschap Horeca en Catering te adviseren over beleidsaangelegenheden ten aanzien van de Nederlandse Hotelclassificatie als opvolger van de Benelux Hotelclassificatie waarvan de uitvoering per 1 juli 2003 is beëindigd.

Nieuwe commissie Hotelclassificatie van start

In de commissie hebben zitting:
Mevr. A. Jorritsma – Voorzitter
De heer L. Ezinga – Koninklijk Horeca Nederland
De heer H. van der Kooij – Koninklijk Horeca Nederland
De heer J. Beugelaar – ANWB
De heer drs. F.J. van Driem – Toerisme Recreatie Nederland
De heer L.A.. van der Klink – ANVR
De heer F. Wendelgelst – FNV Horecabond
De heer drs. J.G. Vianen – bedrijfschap Horeca en Catering
De heer mr. A.K. Vis – bedrijfschap Horeca en Catering (secretaris van de commissie)

De feitelijke introductie van de Nederlandse Hotelclassificatie naar de markt zal begin 2004 zijn beslag krijgen.

Reageer op dit artikel